AVUSTUS VIRKISTYSTOIMINTAAN

Aatu Olavi Miettisen testamentista on mahdollisuus hakea loma- ja virkistystoimintaan avustusta. Avustuksen hakemiseen on jatkuva haku, mutta hakemukset käsitellään vain kaksi kertaa vuodessa toukokuussa ja lokakuussa. 

Testamentti on tarkoitettu vaikeavammaisille ja omavastuu on vähintään 30% toteutuneista kuluista.Jos haluat hakea avustusta, toimi seuraavasti:

  1. Tee vapaamuotoinen allekirjoitettu hakemus, missä kerrot millaista lomaa olet suunnitellut. Missä lomailet, miten kauan ja loman sisältö. Henkilökohtaisen avustajan kustannukset käsitellään aina tapauskohtaisesti.
  2. Erittele hakemukseen kaikki virkistykseen kuuluvat kustannukset.
  3. Lähetä hakemus toimistolle. Hallitus päättää myönnettävän avustuksen suuruuden.
  4. Avustus maksetaan jälkikäteen päätöksen mukaisesti, kun toteutuneet kulut on esitetty.
  5. Myönteinen päätös on voimassa puoli vuotta.