Toimintasuunnitelma 2024

SISÄLLYSLUETTELO

1. YLEISTÄ JA TOIMINNAN PAINOPISTEET VUODELLE 2024 

Toiminta-ajatus 

2. VAIKUTTAMISTOIMINTA 
Huomionosoitus yhdenvertaisuuden toteuttamisesta 

3. YHDISTYSTOIMINTA 

Jäsenistö 

Jäsenpalvelut 

Toimikunnat 

Virkistys ja yhdessä olo 

Yhteistyössä järjestettävät 

Liikuntaryhmät 

Yhteistyökumppanit ja yhteistyöhankkeet 

Invalidiliiton Itä-Suomen alueen tapahtumia 

Alue ja edustustoiminta 

Viestintä 

Sisäinen viestintä 

Ulkoinen viestintä 

Koulutus 

Vertaistuki 

4. TOIMINTAEDELLYTYKSET 
Kokoukset 
Toimisto, henkilökunta ja vapaaehtoiset
Talous ja resurssit 

5. YHDISTYKSEN TOIMINNAN ARVIOINTI 


1. YLEISTÄ JA TOIMINNAN PAINOPISTEET VUODELLE 2024                                         

Kuopion Invalidit ry on yhdistys henkilöille, joilla on fyysinen vamma, toimintaeste, hänen perheenjäsenensä tai muu henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistys on perustettu vuonna 1937 ja toimii Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Yhdistys on Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys ja yksi seitsemästä liiton perustajayhdistyksestä. Yhdistys ottaa huomioon toiminnassaan Invalidiliiton toiminnan painopisteet sekä Kuopion hyvinvointistrategian. Yhdistyksen vuoden pääteema on haasta itsesi ja kaverisi mukaan.  

Toiminnan painopiste on yhdenvertainen ja ennakoiva järjestötoiminta sekä vaikuttaminen.

 Keskeisimmiksi toiminnoiksi nostetaan vertais- ja vaikuttamistyö saavutettavuutta unohtamatta.

 Yhdistys tekee yhteistyötä eri järjestöjen ja toimintakeskuksien kanssa. Lujitetaan yhteistyötä niin kaupungin kuin hyvinvointialueella. Ohjataan jäsenistöä Kansalaistoiminnan keskus Tukipilarin, OLKAn ja eri tahojen järjestämiin tapahtumiin.

 Tukipilari (Kansalaistoiminnan keskus) toimii kuopiolaisten vammais- ja kansanterveysyhdistysten yhteistyötahona.

Tukipilariin on liitetty OLKA®-piste. Se on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa KYS:ssä. Toiminnan tavoitteena on tarjota potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. Tukipilari laatii oman toimintasuunnitelman. Rahoittajana on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja hallinnollinen vastuu on yhdistyksellä.

 Toiminta-ajatus

Kuopion Invalidit ry edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoo heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon.

2. VAIKUTTAMISTOIMINTA
Yhdistys on luotettava vaikuttaja. Yhdistys vaikuttaa toiminnallaan asioihin, jotka mahdollistavat fyysisesti vammaisille ihmisille itsenäisen ja tasa-arvoisen arjen.

Seurataan hyvinvointialueen palveluprosessien merkitystä jäsenistöön sekä yhdistystoimintaan. Kehitetään vaikuttamisen keinoja vammaisten henkilöiden sujuvan arjen ja täysipainoisen elämän mahdollistajaksi. Yhdistyksellä on vahva edustus vammaisneuvostossa.

 Alueellista vaikuttamistoimintaa tehdään verkostossa. Verkostossa ovat mukana alueen yhdistysten puheenjohtajat sekä muut vaikuttamisesta kiinnostuneet yhdistystoimijat, alueen liittovaltuutetut, koulutetut alueelliset vaikuttajat sekä Itä-Suomen alueen järjestötyön asiantuntija.

 Vaikuttamisryhmä kokoontuu 1–2 kk välein. Ryhmä toteuttaa yhdistyksen ydintehtävää eli edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan. Jatketaan esteettömyys kartoitusta yhdessä kaupungin kunnallisteknisen suunnittelun kanssa ja käydään katsomassa eri kohteissa esteettömyyden toimivuus.

Kartoitamme vammaisten haasteita ja ratkomme niitä yhdessä tekemällä kannanottoja sekä kyselyjä, joissa saamme tietoa vammaispalvelujen toimivuudesta. Olemme myös suoraan yhteydessä yrityksiin ja palveluntarjoajiin, mikäli tulee epäkohtia esteettömyydessä.

 Teemme yhteistyötä niin läänin kuin valtakunnan tasolla toteutetussa vaikuttamistyöryhmässä, johon kuuluu jäseniä eri yhdistyksistä. Edustuksemme ryhmässä on kolme jäsentä.

 Rakennamme saumatonta yhteistyötä viranhaltijoiden kanssa muun muassa esteettömyyteen ja vammaispalveluihin liittyen. Yhdistyksen vammaisneuvoston jäsenet toimivat myös väylänä vaikuttaa päätöksentekoon.

 Vaikuttamisryhmä miettii jatkuvasti erilaisia keinoja tavoittaa mahdollisimman suuri joukko vammaisia ihmisiä tekemällä yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa.

 Huomionosoitus yhdenvertaisuuden toteuttamisesta

Perinteeksi muodostunut kysely järjestetään Tukipilarin kanssa kevään aikana, kuka kuopiolainen henkilö tai yritys ansaitsisi saada huomionosoituksen yhdenvertaisuuden toteuttamisesta. Kyselyyn voi osallistua sähköisesti yhdistyksen nettisivuilla, jota mainostetaan nettisivujen ’ajankohtaista’ -osiossa, Facebookissa ja Tukipilarin sähköpostikirjeessä. Paperisia kyselylomakkeita käytetään myös, jotta saavutettavuus toteutuu.

Kyselyajan loputtua lähetetään kutsu 3–4 eri yhdistykselle, joista toiveena on saada heidän edustajistaan ja Kuopion Invalidit ry:n ja/tai Tukipilarin edustajasta koottua raati. Raati valitsee kyselyjen vastauksista sen vuoden huomionosoituksen saajan. Tavoite on julkistaa ja ojentaa kunniakirja sekä kukat saajalle julkisen tapahtuman yhteydessä.

3. YHDISTYSTOIMINTA
Jäsenistö

Yhdistys suorittaa jäsenhankintaa jäsenistönsä kartuttamiseksi. Jäsenkyselyn pohjalta sekä hallituksen ja toimikuntien ideointipäivän tiimoilta kehitetään tulevaa toimintaa. Jäseneksi hyväksymisessä ei tarvita lääkärintodistusta. Yhdistykseen voi liittyä myös kannatus - ja yhteisöjäsenenä. Jäsenen on hyväksyttävä yhdistyksen tarkoitus ja säännöt.

Jäsenetuna varsinaisille jäsenille on IT-lehti, koulutusta ja lomia, yhdistyksen harrasteryhmät ja jäsenkortissa mainitut yhteistyötahot. Jäsenet ovat vakuutettuja Invalidiliiton järjestövakuutuksella yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa kotiovelta lähdöstä kotiovelle paluuseen saakka sekä yhdistyksen tekemällä talkoovakuutuksella. Jäseniä yhdistyksellä on 309 (tarkastettu 10/23).

Jäsenpalvelut

Toimiston keskeisiä tehtäviä on neuvoa ja opastaa vammaisuutta koskevissa asioissa, tiedotus ja viestintä, toimintakalenterissa mainittujen tapahtumien järjestäminen toimien toimikuntien ja kerhojen tukena.

Toimikunnat

Syyskokous nimeää toimikunnat ja niiden vetäjät. Toimikunnat toimivat itsenäisesti hallituksen alaisuudessa. Jokaisessa toimikunnassa tulisi olla yksi hallituksen jäsen. Toimikuntia ovat nuoriso-, tapahtuma- ja virkistystoimikunta.

Vaikuttumisryhmä ja jäsenamputoidut kokoontuvat eri teemoin. Hallitus nimeää tarpeen mukaan toimikuntia sekä nais-, mies-, liikunta- ja nuorisovastaavan, joka on linkkinä muiden yhdistyksien vastaaviin ja Suomen Paralympiakomiteaan. Toimikunnilla on omat vuositeemat. Toimikunnat tarjoavat jäsenistölleen ja yhteistyötahoille: henkisen ja toiminnallisen vireyden ylläpito ja kehittäminen, yhteenkuuluvuuden lisääminen, syrjäytymisen ehkäiseminen ja vaikuttamismahdollisuuksien luominen. Tapahtumat, kerhot niin kuin liikuntaryhmätkin ovat kaikille avoimia. Osassa tapahtumista on pieni omavastuu, jolla pyritään sitouttamaan osallistuja. Toimintavuonna kiinnitetään huomiota toimikuntien tapahtumien näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa.


VIRKISTYS JA YHDESSÄ OLO

TilaisuusLisätietojaAlustava ajankohta
Kulttuuri

VB-valokuvakeskus

Teatteri

Kesäteatteri

Alvar Aallon museo/Jyväskylä

Antifestivaali

Mekaanisen musiikin museo/Varkaus

Joulu konsertti

keväällä

huhtikuu

heinä-elokuu

toukokuu

syyskuussa

lokakuussa

joulukuussa

Laavut ja ulkoitutapahtumat


Ulkoilupäivä (Tätilä, Hietaranta)

Puijon nokka

Autuaanlampi
maalis-huhtikuu

touko-kesäkuu

elokuussaTapahtumat

Uudet jäsenet

Ystävänpäivä Mäntylässä

Ohjelmallinen pikkujoulu

tammikuussa

helmikuussa

marraskuu


Varainhankinta

Myyjäiset

Pieni ele

keväällä ja syksyllä

vaalikeräys

Virkistys


Elämäni biisit

Karaoke

Vappubileet

Alppiruusupuisto

Vesileppis/Peurunka

Itsenäisyyspäivän juhla

kevät/syksy

kevät/Syksy

kevät

kesäkuu

syksy

joulukuu


YHTEISTYÖSSÄ JÄRJESTETTÄVÄT

TilaisuusLisätietojaAjankohta
KirkkopyhäPuijon kirkossamaaliskuu
Helppo-liikkuaPuijon esteetön reitti/Ylä-Antikkalan laavutoukokuu
Viini tastingAmmattilaisen johdollatoukokuu
Yk-vammaisten sopimuspäiväKaupungin johto/liikkumisen haasteetkesäkuussa
Myönteisen huomionosoituksen ojentaminenToriKuopio Tanssii ja soi yhteydessä
PelipäiväLauta ja korttipelejäkevät/syksy
Vapaaehtoisten ja vammaistenpäiväKuopion valikkotyöryhmän kanssamarras-joulukuu


YHDISTYS ESILLÄ

Olka teemapäiväKYSn olkapisteelläkevät/syksy
Kädentaito ja hyvinvointimessutKuopio hallilla28 -29.9
Pop-up tapahtumatkauppakeskuksissakevät/syksy


KAIKILLE AVOIMET LIIKUNTARYHMÄT

PäiväMitäMissäKello
MaanantaikuntosaliSuokadun toimintakeskus16–17
Tiistaiohjattu vesijumppaSuokadun toimintakeskus16–17
KeskiviikkotuolijumppaSuokadun toimintakeskus10.30 -11.30
TorstaikuntosaliSuokadun toimintakeskus16–17
PerjantaikuntosaliSuokadun toimintakeskus15 -16.30
 KeilailuKeilakukossa
 LajikokeilutKuntolaaksossa


Yhteistyökumppanit ja yhteistyöhankkeet

Yhdistys toimii yhteistyössä kaupungin eri tahojen, vammais- ja kansaterveysjärjestöjen, Itä-Suomen alueen invalidiyhdistyksien, kunnallisen ja alueellisen vammaisneuvoston, Savonia AMK:n Terveysalan Kuopion yksikön, Sakky:n, Humakin, Kuopion TE-toimiston, kuntouttavan työtoiminnan, KYSin ja Suomen Paralympiakomitean kanssa.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Paralympiakomiteaan, Kansalaisareenaan sekä Hyvinvointiala Hali ry:n.

18–29-vuotiaille suunnattu nuorten toiminta jatkaa pienimuotoisena Iisalmen Invalidien kanssa yhteistyönä. Toiminnalle on nuoret laatineet oman näköisensä heitä aktivoivan toimintaa.  

Yhdistys on mukana Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen Valikko-työryhmässä, joka suunnittelee vapaaehtoistyön näkyväksi tuomista.

Hyödynnetään kaupungin laavuja, kokoustiloja ja toimintakeskuksien tiloja sekä tehdään virikkeellistä toimintaa yhteistyönä Validia talon kanssa. Lisäksi jäseniä ohjataan eri järjestöjen jo olemassa olevaan toimintaan yhteistyötä tiivistäen.


Invalidiliiton Itä-Suomen alueen tapahtumat

Alueen yhdistykset laativat oman tapahtuma suunnitelman ja rahoitus tulee Invalidiliitosta omavastuita unohtamatta.


Alue ja edustustoiminta

Invalidiyhdistyksen keskeisin verkosto on liiton valtakunnallinen aluetoiminta, joka jakautuu 3 sisäiseen ryhmään

P-S hyvinvointialueellamme. Pohjois-Savon alueeseen kuuluvat Iisalmen Invalidit, Sonkajärven Invalidit, Kiuruveden Invalidit, Siilinjärven Invalidit, Nilsiän Invalidit, Rautavaaran Invalidit, Suonenjoen Invalidit, Kuopion Invalidit, Leppävirran Invalidit ja

Varkauden Invalidit.


Aluetoiminnan tavoitteina ovat yhdistystoiminnan vahvistaminen liiton perustehtävän mukaisesti ja yhdistystoimijoiden tietotaidon lisääminen. Liitto tukee ja lujittaa jäsenyhdistyksien yhteistyötä järjestöasiantuntijan kanssa.   

                                                                               

Alueen toimintatapa osallistuttaa kaikki paikalliset yhdistykset aluetoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen alueellisilla päivillä sekä järjestöpäivillä. Alueella on vaikuttamisverkosto, joka kokoontuu netin välityksellä. Järjestöasiantuntija vastaa yhdessä aluetoiminnan tapahtumien järjestämisestä yhdistyksien kanssa.


VIESTINTÄ
Sisäinen viestintä

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan nettisivuillaan www.kuopioninvalidit.fi. Kilta jäsenrekisterin välityksellä lähetetään ryhmäsähköposteja. Hyödynnetään älypuhelin sovelluksia, tekstiviestejä unohtamatta. Jäsenistölle lähetetään jäsenkirje keväällä jäsenmaksun yhteydessä ja syyskuussa sähköpostitse loppuvuoden tapahtumista. Yhdistys tiedottaa tapahtumistaan jäsenetuna kotiin tulevassa, 8 kertaa vuodessa ilmestyvän IT-lehden toimintakalenterissa.


Ulkoinen viestintä

Tiedotetaan sähköpostilla, Facebook:ssa, yhdistyksen kotisivuilla, Tukipilarin sähköpostikirjeessä ja Kuopion kaupungin ”Liikettä niveliin” -esitteessä. Yhdistys esittelee itseään pop-up tapahtumissa sekä OLKAN teemapäivissä.


Tehostetaan sosiaalisen median käyttöä. Sosiaalisessa mediassa tiedottamisessa panostetaan esimerkiksi sen nykypäiväiseen ilmeeseen, jakamalla kuvia ja kertomuksia tapahtumista sekä tekstittämällä ja viittomalla videoita.


Koulutus

Yhdistys ohjaa jäsenistöä Invalidiliiton, Tukipilarin ja OLKAn, Suomen Paralympiakomitea sekä sidosryhmien järjestämiin koulutuksiin.


Vertaistuki

Yhdistyksellä on koulutettuja vertaistukihenkilöitä eri aihealueittain. Ohjataan jäsenistöä OLKAn vertaistoimintakoulutukseen.


4. TOIMINTAEDELLYTYKSET

Kokoukset

Sääntömääräisiä kokouksia on kevät- ja syyskokous. Hallitus kokoontuu keskimäärin kahden kuukauden välein sekä käyttää asiantuntijoita apunaan.

Toimisto, henkilökunta ja vapaaehtoiset                                                                                                  

Toimiston keskeisiä tehtäviä on neuvoa ja opastaa vammaisuutta koskevissa asioissa, jäsenpalvelu ja tiedotus, toimintakalenterissa mainittujen tapahtumien tekeminen, toimien toimikuntien ja kerhojen tukena.
Yhdistyksen vuokraama liikuntaesteetön toimitila sijaitsee Savonkatu 16:ssa Validia-talolla.

Tukipilarin vuokratila on osoitteessa Kirjastokatu 5 A 1 ja OLKA-piste on KYSin pääaulassa.

Yhdistyksellä on työntekijänä toimistoassistentti, Tukipilarilla toiminnanjohtaja ja suunnittelija ja OLKALLA vapaaehtoistoiminnan ja yhdistystoiminnan koordinaattori.

Otetaan järjestötoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä harjoittelemaan sekä työkokeiluun toimistolle. Yhdistyksellä on vapaaehtoisia 17 henkilöä.


Talous ja resurssit

Sääntöjensä mukaan yhdistys hankkii varoja toimintaansa jäsenmaksuilla, vuokraamalla omistamiaan osakehuoneistoja, erilaisilla keräyksillä, arpajaisilla ja myyjäisillä. Yhdistykselle ja Tukipilarille haetaan kaupungin yleisavustusta järjestötoimintaan ja muita avautuvia vuoden varrella. Avustuksilla on suuri merkitys yhdistyksen toiminnan kannalta.


5. YHDISTYKSEN TOIMINNAN ARVIOINTI

Toimintaa arvioi yhdistyksen jäsenistö, hallitus, toimikunnat sekä Invalidiliitto, Kuopion kaupunki ja STEA. Haasteena koetaan vapaaehtoisten jaksaminen, heidän rekrytointinsa aktiiviseen toimintaan, rahoituksen riittäminen ja reaaliaikainen vaikuttaminen ja tiedottaminen.