Toimintasuunnitelma 2023

SISÄLLYS:

 1. Yleistä ja toiminnan painopisteet 2023
 2. Toiminta ajatus 
 3. Vaikuttamistoiminta
 4. Yhdistystoiminta
 5. Jäsenistö
 6. Jäsenpalvelut
 7. Toimikunnat
 8. Virkistys ja yhdessä olo
 9. Liikuntaryhmät
 10. Harrasteryhmät
 11. Yhteistyökumppanit ja yhteistyöhankkeet
 12. Alue ja edustustoiminta
 13. Invaliidiliiton Itä-Suomen alueen tapahtumia
 14. Sisäinen viestintä
 15. Ulkoinen viestintä
 16. Koulutus
 17. Vertaistuki
 18. Toimintaedellytykset
 19. Kokoukset
 20. Toimisto, henkilökunta ja vapaaehtoiset
 21. Talous ja resurssit
 22. Yhdistyksen toiminnan arvionti ja kehittäminen


1. YLEISTÄ JA TOIMINNAN PAINOPISTEET VUODELLE 2023                                         


Kuopion Invalidit ry on yhdistys henkilöille, joilla on fyysinen vamma, toimintaeste, hänen perheenjäsenensä tai muu henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

 Yhdistys on perustettu vuonna 1937 ja toimii Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Yhdistys on Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys ja yksi seitsemästä liiton perustajayhdistyksestä. Yhdistys ottaa huomioon toiminnassaan Invalidiliiton toiminnan painopisteet sekä Kuopion hyvinvointistrategian. Yhdistyksen vuoden pääteema painottuu reaaliaikaiseen tiedottamiseen ja sen kehittämiseen vastaamaan tätä päivää.  Toiminnan painopiste on yhdenvertainen ja ennakoiva järjestötoiminta sekä vaikuttaminen. Kannustetaan jäsenistöä lähtemään toimintaan mukaan ja jälleenrakennetaan aktiivista arkea.  

Keskeisimmiksi toiminnoiksi nostetaan vertais- ja vaikuttamistyö saavutettavuutta unohtamatta.


Yhdistys tekee yhteistyötä eri järjestöjen ja toimintakeskuksien kanssa. Lujitetaan yhteistyötä niin kaupungin kuin hyvinvointialueella. Ohjataan jäsenistöä Kansalaistoiminnan keskus Tukipilarin, OLKA®:n ja eri tahojen järjestämiin tapahtumiin.

 Tukipilari (Kansalaistoiminnan keskus) toimii kuopiolaisten vammais- ja kansanterveysyhdistysten yhteistyötahona.

Tukipilariin on liitetty OLKA®-piste. Se on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa KYS:ssä. Toiminnan tavoitteena on tarjota potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. Tukipilari laatii oman toimintasuunnitelman. Rahoittajana on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja hallinnollinen vastuu on yhdistyksellä.


Toiminta-ajatus

Kuopion Invalidit ry edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoo heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon. 2. VAIKUTTAMISTOIMINTA

Yhdistys on luotettava vaikuttaja. Yhdistys vaikuttaa toiminnallaan asioihin, jotka mahdollistavat fyysisesti vammaisille ihmisille itsenäisen ja tasa-arvoisen arjen.

 Seurataan 1.1.2023 aloittavan hyvinvointialueiden palveluprosessien merkitystä jäsenistöön sekä yhdistystoimintaan. Kehitetään vaikuttamisen keinoja vammaisten henkilöiden sujuvan arjen ja täysipainoisen elämän mahdollistajaksi. Yhdistyksellä on edustus vammaisneuvostossa ja ehdolla henkilö maakunnalliseen vammaisneuvostoon.


Alueellista vaikuttamistoimintaa tehdään verkostossa. Verkostossa ovat mukana alueen yhdistysten puheenjohtajat sekä muut vaikuttamisesta kiinnostuneet yhdistystoimijat, alueen liittovaltuutetut, koulutetut alueelliset vaikuttajat sekä Itä-Suomen alueen järjestötyön suunnittelija.


Edunvalvontaryhmä kokoontuu 1–2 kk välein. Ryhmä toteuttaa yhdistyksen ydintehtävää eli edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan. Vuoden pääteemana on esteettömyys kartoitus yhdessä kaupungin kunnallisteknisen suunnittelun kanssa.

Kartoitamme vammaisten haasteita ja ratkomme niitä yhdessä tekemällä kannanottoja sekä kyselyjä, joissa saamme tietoa vammaispalvelujen toimivuudesta. Olemme myös suoraan yhteydessä yrityksiin ja palveluntarjoajiin, mikäli tulee epäkohtia esteettömyydessä.


Teemme yhteistyötä myös läänin tasolla toteutetussa vaikuttamistyöryhmässä, johon kuuluu jäseniä eri yhdistyksistä. Edustuksemme ryhmässä on kolme jäsentä.


Yksi ryhmän aktiiveista on Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan VANE:n varajäsen, mitä kautta meillä on myös väylä vaikuttamistyöhön valtakunnallisesti.


Rakennamme saumatonta yhteistyötä viranhaltijoiden kanssa muun muassa esteettömyyteen ja vammaispalveluihin liittyen. Yhdistyksen vammaisneuvoston jäsenet toimivat myös väylänä vaikuttaa päätöksentekoon.


Edunvalvontaryhmä miettii jatkuvasti erilaisia keinoja tavoittaa mahdollisimman suuri joukko vammaisia ihmisiä tekemällä yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa.


Huomionosoitus yhdenvertaisuuden toteuttamisesta

Perinteeksi muodostunut kysely järjestetään Tukipilarin kanssa kevään aikana, kuka kuopiolainen henkilö tai yritys ansaitsisi saada huomionosoituksen yhdenvertaisuuden toteuttamisesta. Kyselyyn voi osallistua sähköisesti yhdistyksen nettisivuilla, jota mainostetaan nettisivujen ’ajankohtaista’ -osiossa, Facebookissa ja Tukipilarin sähköpostikirjeessä. Paperisia kyselylomakkeita ja vastauslaatikoita viedään ainakin Tukipilarin ja OLKA® pisteille.


Kyselyajan loputtua lähetetään kutsu 3–4 eri yhdistykselle, joista toiveena on saada heidän edustajistaan ja Kuopion Invalidit ry:n ja/tai Tukipilarin edustajasta koottua raati. Raati valitsee kyselyjen vastauksista sen vuoden huomionosoituksen saajan. Tavoite on julkistaa ja ojentaa kunniakirja sekä kukat saajalle julkisen tapahtuman yhteydessä.


3. YHDISTYSTOIMINTA

Jäsenistö

Yhdistys suorittaa jäsenhankintaa jäsenistönsä kartuttamiseksi. Jäsenkyselyn pohjalta sekä hallituksen ja toimikuntien ideointipäivän tiimoilta kehitetään tulevaa toimintaa. Jäseneksi hyväksymisessä ei tarvita lääkärintodistusta. Yhdistykseen voi liittyä myös kannatus - ja yhteisöjäsenenä. Jäsenen on hyväksyttävä yhdistyksen tarkoitus ja v-16 uudistetut säännöt.


Jäsenetuna varsinaisille jäsenille on IT-lehti, koulutusta ja lomia, yhdistyksen harrasteryhmät ja jäsenkortissa mainitut yhteistyötahot. Jäsenet ovat vakuutettuja Invalidiliiton järjestövakuutuksella yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa kotiovelta lähdöstä kotiovelle paluuseen saakka sekä yhdistyksen tekemällä talkoovakuutuksella. Jäseniä yhdistyksellä on 329 (tarkastettu 10/22).

                                                                                                         

Jäsenpalvelut

Toimiston keskeisiä tehtäviä on neuvoa ja opastaa vammaisuutta koskevissa asioissa, tiedotus ja viestintä, toimintakalenterissa mainittujen tapahtumien järjestäminen toimien toimikuntien ja kerhojen tukena.


Toimikunnat

Syyskokous nimeää toimikunnat ja niiden vetäjät. Toimikunnat toimivat itsenäisesti hallituksen alaisuudessa. Jokaisessa toimikunnassa tulisi olla yksi hallituksen jäsen. Toimikuntia ovat liikunta-, nuoriso-, tapahtuma- ja virkistystoimikunta. Edunvalvontaryhmä, jäsenamputoidut- ja rupattelu kerho kokoontuvat eri teemoin. Hallitus nimeää tarpeen mukaan toimikuntia sekä nais-, mies-, liikunta- ja nuorisovastaavan, joka on linkkinä muiden yhdistyksien vastaaviin ja Suomen Paralympiakomiteaan. Toimikunnilla on omat vuositeemat. Toimikunnat tarjoavat jäsenistölleen ja yhteistyötahoille: henkisen ja toiminnallisen vireyden ylläpito ja kehittäminen, yhteenkuuluvuuden lisääminen, syrjäytymisen ehkäiseminen ja vaikuttamismahdollisuuksien luominen. Tapahtumat, kerhot niin kuin liikuntaryhmätkin ovat kaikille avoimia. Osassa tapahtumista on pieni omavastuu, jolla pyritään sitouttamaan osallistuja. Toimintavuonna kiinnitetään huomiota toimikuntien tapahtumien näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa videoiden tekstitykseen.


VIRKISTYS JA YHDESSÄ OLO

TilaisuusLisätietojaAlustava ajankohta
Kulttuuri

VB-valokuvakeskus

Teatteri

Kesäteatteri

Hopeatähti

Joulu konsertti

keväällä

huhtikuu

heinä-elokuu

syksyllä

Joulukuussa

Laavut


Puijon laavu

Autuaanlampi

Hietasalo (nyyttikestinä)

Autuaanlampi

Keihäsjärven lintutorni

toukokuu

kesäkuu

heinäkuu

elokuu

syyskuu

Tapahtumat

Uudet jäsenet ja Ystävänpäivä

Apuvälinelainaamoon tutustuminen

14.2 Mäntylä
Varanhankinta

Myyjäiset

Pienie ele

keväällä ja syksyllä

vaalikeräys

Virkistys


Karaoke

Ulkoilupäivä

Vappubileet

Kesäkauden avajaiset

Muuruveden luomutila

Syysrieha Metsäkartano


Kevät/Syksy

Heinäkuu

Huhtikuu

Kesäkuu

Kesäkuu

Syys-lokakuu


YHTEISTYÖSSÄ JÄRJESTETTÄVÄT

TilaisuusLisätietojaAjankohta
KirkkopyhäAlavan kirkossamaaliskuu
Helppo-liikkuaSammakkolampitoukokuu
Yk-vammaisten sopimuspäivä
10.6
Myönteisen huomionosoituksen julistaminenToriKuopio Tanssii ja soi yhteydessä
Venetsialaiset
elokuu


KAIKILLE AVOIMET LIIKUNTARYHMÄT

PäiväMitäMissäKello
MaanantaikuntosaliSuokadun toimintakeskus16–17
TiistaivesijumppaSuokadun toimintakeskus16–17
Keskiviikkotuolijumppa Suokadun toimintakeskus10.30-11.30
PerjantaikuntosaliSuokadun toimintakeskus15–16:30
PerjantaikeilausKeilakukkoaamupäivä


HARRASTERYHMÄT

HarrasteryhmäMissäMilloin
Rupattelukerhovaihtuva paikka/aiheetkerran kuussa
Elämäni biisitValidiakerran kuussa
Askartelukerhotoimistollakerran kuussa
Naistyöryhmävaihtuva paikkavaihtuva aika
Miestyöryhmävaihtuva paikkavaihtuva aika
Jäsenamputoiduteri teemoinkk:n kolmas keskiviikko


Yhteistyökumppanit ja yhteistyöhankkeet

Yhdistys toimii yhteistyössä kaupungin eri tahojen, vammais- ja kansaterveysjärjestöjen, Itä-Suomen alueen invalidiyhdistyksien, vammaisneuvoston, Humanistinen ammattikorkeakoulun, Savonia AMK:n Terveysalan Kuopion yksikön, Sakky:n, P-S Opiston, Kuopion TE-toimiston, kuntouttavan työtoiminnan, KYS:in ja Suomen Paralympiakomitean kanssa.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Paralympiakomiteaan, Kansalaisareenaan sekä Hyvinvointiala Hali ry:n.


Nuortentoiminta on suunnattu 18–29-vuotiaille.  Parasta nuori -toimintaa jatketaan Iisalmen Invalidien kanssa yhteistyönä. Toiminnalle on nuoret laatineet oman näköisensä heitä aktivoivan ja osallistuttavan toimintasuunnitelman.  

Yhdistys on mukana Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen Valikko-työryhmässä, joka suunnittelee vapaaehtoistyön näkyväksi tuomista.


Hyödynnetään kaupungin laavuja, kokoustiloja ja toimintakeskuksien tiloja sekä tehdään virikkeellistä toimintaa yhteistyönä Validia talon kanssa. Lisäksi jäseniä ohjataan eri järjestöjen jo olemassa olevaan toimintaan yhteistyötä tiivistäen.


Tehdään yhteistyötä KYS:n kuntoutuksen amputoitujen osaamiskeskuksen kanssa ja Validia laatutiimin kanssa.


Invalidiliiton Itä-Suomen alueen tapahtumat

Alueen yhdistykset laativat oman tapahtuma suunnitelman ja rahoitus tulee Invalidiliitosta.


Alue ja edustustoiminta

Invalidiyhdistyksen keskeisin verkosto on liiton valtakunnallinen aluetoiminta, joka jakautuu 8 alueeseen.                                                                                                                                    Yhdistys kuuluu Itä-Suomen alueeseen, jossa on 18 paikallisyhdistystä.


Aluetoiminnan tavoitteina ovat yhdistystoiminnan vahvistaminen liiton perustehtävän mukaisesti ja yhdistystoimijoiden tietotaidon lisääminen. Liitto tukee ja lujittaa jäsenyhdistyksien yhteistyötä järjestöasiantuntijan kanssa.   

                                                                               

Alueen toimintatapa osallistuttaa kaikki paikalliset yhdistykset aluetoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen alueellisilla päivillä sekä järjestöpäivillä. Alueella on vaikuttamisverkosto, joka kokoontuu netin välityksellä. Järjestöasiantuntija vastaa ensisijaisesti aluetoiminnasta yhteistyössä yhdistyksien kanssa.


VIESTINTÄ
Sisäinen viestintä

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan nettisivuillaan www.kuopioninvalidit.fi. Kilta jäsenrekisterin välityksellä lähetetään ryhmäsähköposteja. Hyödynnetään älypuhelin sovelluksia, tekstiviestejä unohtamatta. Jäsenistölle lähetetään jäsenkirje keväällä jäsenmaksun yhteydessä ja syyskuussa sähköpostitse loppuvuoden tapahtumista. Yhdistys tiedottaa tapahtumistaan jäsenetuna kotiin tulevassa, 8 kertaa vuodessa ilmestyvän IT-lehden toimintakalenterissa.


Ulkoinen viestintä

Tiedotetaan sähköpostilla, Facebook:ssa, yhdistyksen kotisivuilla, Tukipilarin sähköpostikirjeessä ja Kuopion kaupungin ”Liikettä niveliin” -esitteessä. Yhdistys esittelee itseään pop-up tapahtumissa sekä OLKAN teemapäivissä.


Tehostetaan sosiaalisen median käyttöä. Sosiaalisessa mediassa tiedottamisessa panostetaan esimerkiksi sen nykypäiväiseen ilmeeseen, jakamalla kuvia ja kertomuksia tapahtumista sekä tekstittämällä ja viittomalla videoita.Koulutus

Yhdistys ohjaa jäsenistöä Invalidiliiton, Tukipilarin ja OLKA:n, Suomen Paralympiakomitea sekä sidosryhmien järjestämiin koulutuksiin.


Vertaistuki

Yhdistyksellä on koulutettuja vertaistukihenkilöitä eri aihealueittain. Ohjataan jäsenistöä OLKA:n vertaistoimintakoulutukseen.

 

 

 

4. TOIMINTAEDELLYTYKSET


Kokoukset

Sääntömääräisiä kokouksia on kevät- ja syyskokous. Hallitus kokoontuu keskimäärin kahden kuukauden välein sekä käyttää asiantuntijoita apunaan.


Toimisto, henkilökunta ja vapaaehtoiset                                                                                                  

Toimiston keskeisiä tehtäviä on neuvoa ja opastaa vammaisuutta koskevissa asioissa, jäsenpalvelu ja tiedotus, toimintakalenterissa mainittujen tapahtumien tekeminen, toimien toimikuntien ja kerhojen tukena.

Yhdistyksen vuokraama liikuntaesteetön toimitila sijaitsee Savonkatu 16:ssa Validia-talolla.

Tukipilarin vuokratila on osoitteessa Kirjastokatu 5 A 1 ja OLKA-piste on KYS:in pääaulassa.

Yhdistyksellä on työntekijänä toimistoassistentti, Tukipilarilla toiminnanjohtaja ja suunnittelija ja OLKALLA vapaaehtoistoiminnan ja yhdistystoiminnan koordinaattori.

Otetaan järjestötoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä harjoittelemaan ja työkokeiluun toimistolle. Yhdistyksellä on vapaaehtoisia 17 henkilöä.Talous ja resurssit

Sääntöjensä mukaan yhdistys hankkii varoja toimintaansa jäsenmaksuilla, vuokraamalla omistamiaan osakehuoneistoja, erilaisilla keräyksillä, arpajaisilla ja myyjäisillä. Yhdistykselle ja Tukipilarille haetaan kaupungin yleisavustusta järjestötoimintaan ja muita avautuvia vuoden varrella. Avustuksella on suuri merkitys yhdistyksen toiminnan kannalta.


5. YHDISTYKSEN TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN


Toimintaa arvioi yhdistyksen jäsenistö, hallitus, toimikunnat sekä Invalidiliitto, Kuopion kaupunki ja STEA. Haasteena koetaan vapaaehtoisten jaksaminen, heidän rekrytointinsa aktiiviseen toimintaan, rahoituksen riittäminen ja reaaliaikainen vaikuttaminen ja tiedottaminen.


Kehitetään ja vahvistetaan digitaalisen yhdistystoiminnan muotoja. 
 Pyydetään hyvinvointialueen lautakunnan puheenjohtajia kertomaan sote muutoksesta vammaisten näkökulmasta.