Yhdistys

Kuopion Invalidit ry on yhdistys henkilöille, joilla on fyysinen vamma.

Yhdistys on perustettu vuonna 1937 ja toimii Kuopion kaupungin alueella liitoskuntineen. Yhdistys on Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys ja yksi seitsemästä liiton perustajayhdistyksestä. Yhdistys ottaa huomioon toiminnassaan Invalidiliiton toiminnan painopisteet sekä Kuopion hyvinvointistrategian. Yhdistyksen vuoden pääteema painottuu saavutettavuuteen.

Keskeisimmiksi toiminnoiksi nostetaan vertais- ja vaikuttamistyö saavutettavuutta unohtamatta. Pajuconsulting:ltä ostetulta elinvoimaisen yhdistyksen suunnittelupäivältä saatua visiointia hyödynnetään kuluvana kalenterivuotena sekä tulevaisuudessa. Keväällä aiheen tiimoilta jatkuu yhdistyksen sparraus. 

Tehdään aktiivisesti yhteistyötä eri järjestöjen ja toimintakeskuksien kanssa. Kolmannen sektorin toimijana yhdistyksen toiminta alue on laajentunut kuntaliitosten myötä. Liitoskuntien yhteistyötä lujitetaan.

Ohjataan jäsenistöä Kansalaistoiminnan keskus Tukipilarin ja OLKA:n  järjestämiin tapahtumiin.

Kunnallisissa vammaisfoorumin kokouksissa on vahva edustus yhdistyksellä. 


TOIMINTA

  • vaikuttaminen yhteiskuntaan lainsäädäntöasioissa
  • jäsenpalvelu, neuvonta, opastus
  • tiedotus, koulutus
  • toimikuntien järjestämät harraste-, liikunta-, ja virkistystoiminta.

PALVELUTOIMINTA

  • sosiaalinen vammaispalvelu ja lainsäädäntötietous
  • vertaistukea
  • yhdistyksen toimistolla laaditaan asiakirjoja eri elämäntilanteisiin, perukirjoja, veroilmoituksia ja autetaan lomakkeiden täytössä ym pientä korvausta vastaan.