Tietosuojaseloste 24.05.2018Sisällys

1. Vastaava rekisterinpitäjä
2. Yhteystiedot henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa
3. Rekisterin nimi
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
5. Rekisterin tietosisältö
6. Säännönmukaiset tietolähteet
7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
9. Tarkastusoikeus
10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet1. Vastaava rekisterinpitäjä

Kuopion Invalidit ry (0171482-2)
Savonkatu 16
70110 KUOPIO


2. Yhteystiedot henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Kuopion Invalidit ry
Savonkatu 16
70110 KUOPIO
puhelin 044 0378 451
toimisto@kuopioninvalidit.fi


3. Rekisterin nimi

Kuopion Invalidien päättävät henkilöt hallituksessa ja toimikunnissa.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on koota yhteen paikkaan tiedot jäsenyhdistysten edustajista ja toimikuntien vetäjistä. Yhdistyksen hallinto käyttää tietoja myös informoidakseen päättäviä jäseniä ja toimikuntalaisia kokouksiin. Sekä omien että sidosryhmien tarkoitettuihin tilaisuuksiin liittyen.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kootaan henkilöiden seuraavat henkilötiedot toimikauden ajaksi: nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöiden itse antamat tiedot.


7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot ovat yhdistyksen verkkosivuilla, www.kuopioninvalidit.fi ja yhdistyksen sähköisessä rekisterissä. Niitä pääsevät käsittelemään vain käyttöoikeuksin rajatut työntekijät, jotka päivittävät tiedot yhdistyksen verkkosivulle rekisteröidyn suostumuksella.


9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseä koskevat tiedot. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, sähköpostiosoitteeseen toimisto@kuopioninvalidit.fi.


10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan, itseä koskevan, virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, sähköpostiosoitteeseen toimisto@kuopioninvalidit.fi.


11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä itseään koskevien tietojen käyttö niiden ilmoittamiseen yhdistyksen verkkosivuilla. Kielto tulee osoittaa kirjallisesti, sähköpostitse osoitteeseen yhdistys@kuopioninvalidit.fi.