Toimintasuunnitelma 2021

SISÄLLYS:

 1. Yleistä ja toiminnan painopisteet 2021
 2. Toiminta-ajatus
 3. Vaikuttamistoiminta
 4. Yhdistystoiminta
 5. Jäsenistö
 6. Jäsenpalvelut
 7. Toimikunnat
 8. Virkistys ja yhdessä olo
 9. Liikuntaryhmät
 10. Harrasteryhmät
 11. Yhteistyökumppanit ja yhteistyöhankkeet
 12. Alue ja edustustoiminta
 13. Invaliidiliiton Itä-Suomen alueen tapahtumia
 14. Sisäinen viestintä
 15. Ulkoinen viestintä
 16. Koulutus
 17. Vertaistuki
 18. Toimintaedellytykset
 19. Kokoukset
 20. Toimisto, henkilökunta ja vapaaehtoiset
 21. Talous ja resurssit
 22. Yhdistyksen toiminnan arvionti ja kehittäminenYLEISTÄ JA TOIMINNAN PAINOPISTEET 2021                


Kuopion Invalidit ry on yhdistys henkilöille, joilla on fyysinen vamma, toimintaeste, hänen perheenjäsenensä tai muu henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 

Yhdistys on perustettu vuonna 1937 ja toimii Kuopion kaupungin alueella liitoskuntineen. Yhdistys on Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys ja yksi seitsemästä liiton perustajayhdistyksestä. Yhdistys ottaa huomioon toiminnassaan Invalidiliiton toiminnan painopisteet sekä Kuopion hyvinvointistrategian. Yhdistyksen vuoden pääteema painottuu reaaliaikaiseen tiedottamiseen ja sen kehittämiseen vastaamaan tätä päivää sekä COVID-19 pandemian aiheuttamiin haasteisiin. Toiminnan painopiste on aktivoivaa ja ennakoiva järjestötoiminta. Kannustetaan jäsenistöä lähtemään toimintaan mukaan ja jälleen rakentamaan mielekästä arkea koronavirus epidemian jälkeen. Teema lyhykäisyydessään on ”lähde pois kotoa”. 

Keskeisimmiksi toiminnoiksi nostetaan vertais- ja vaikuttamistyö saavutettavuutta unohtamatta. 

Tehdään yhteistyötä eri järjestöjen ja toimintakeskuksien kanssa. Lujitetaan yhteistyötä liitoskuntien kanssa. Ohjataan jäsenistöä Kansalaistoiminnan keskus Tukipilarin, OLKA:n ja eri tahojen järjestämiin tapahtumiin. 

Tukipilari (Kansalaistoiminnan keskus) toimii kuopiolaisten vammais- ja kansanterveysyhdistysten yhteistyötahona. Tukipilariin on liitetty OLKA®-piste. Se on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa KYS:ssä. Toiminnan tavoitteena on tarjota potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. Tukipilari laatii oman toimintasuunnitelman. Paikka auki- avustusohjelmalla on palkattu osa-aikainen työntekijä yhdistyksen järjestötoimintaan. Molemmissa rahoittajana on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja hallinnollinen vastuu on yhdistyksellä.

Toiminta-ajatus
Kuopion Invalidit ry edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoo heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon.VAIKUTTAMISTOIMINTA

Yhdistys on luotettava vaikuttaja. Yhdistys vaikuttaa toiminnallaan asioihin, jotka mahdollistavat fyysisesti vammaisille ihmisille itsenäisen ja tasa-arvoisen arjen. 

Seurataan sote-uudistuksen muutosten merkitystä yhdistystoimintaan ja kehitetään vaikuttamisen keinoja oikeuksien valvomisessa. Yhdistyksellä on nimetty varsinainen ja varajäsen vammaisneuvostoon kaudelle 2019–2021. 

Alueellista vaikuttamistoimintaa tehdään verkostossa. Verkostossa ovat mukana alueen yhdistysten puheenjohtajat sekä muut vaikuttamisesta kiinnostuneet yhdistystoimijat, alueen liittovaltuutetut, koulutetut alueelliset vaikuttajat sekä Itä-Suomen alueen järjestötyön suunnittelija. 

1–2 kk välein kokoontuu edunvalvontaryhmä. Ryhmä toteuttaa yhdistyksen ydintehtävää eli edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan. 

Kartoitamme vammaisten haasteita ja ratkomme niitä yhdessä tekemällä kannanottoja sekä kyselyjä, joissa saamme tietoa vammaispalvelujen toimivuudesta. Olemme myös suoraan yhteydessä yrityksiin ja palveluntarjoajiin, mikäli tulee epäkohtia esteettömyydessä. 
Teemme yhteistyötä myös läänin tasolla toteutetussa vaikuttamistyöryhmässä, johon kuuluu jäseniä eri yhdistyksistä. Edustuksemme ryhmässä on kolme jäsentä. Yhdistyksen hallituksessa on kunnallispolitiikassa mukana olevia sekä yksi kansanedustaja. 

Yksi ryhmän aktiiveista on Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan VANE:n varajäsen, mitä kautta meillä on myös väylä vaikuttamistyöhön valtakunnallisesti. 

Yritämme rakentaa saumatonta yhteistyötä kunnan viranhaltijoiden kanssa muun muassa esteettömyyteen ja vammaispalveluihin liittyen. Yhdistyksen vammaisneuvoston jäsenet toimivat myös väylänä vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon. 

Edunvalvontaryhmä miettii jatkuvasti erilaisia keinoja tavoittaa mahdollisimman suuri joukko vammaisia ihmisiä tekemällä yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa.YHDISTYSTOIMINTA                                    


Jäsenistö 
Yhdistys suorittaa jäsenhankintaa jäsenistönsä kartuttamiseksi. Jäsenkyselyn pohjalta sekä hallituksen ja toimikuntien ideointipäivän tiimoilta kehitetään tulevaa toimintaa. Jäseneksi hyväksymisessä ei tarvita lääkärintodistusta. Yhdistykseen voi liittyä myös kannatus - ja yhteisöjäsenenä. Jäsenen on hyväksyttävä yhdistyksen tarkoitus ja v-16 uudistetut säännöt. 
Jäsenetuna varsinaisille jäsenille on IT-lehti, koulutusta ja lomia, yhdistyksen harrasteryhmät ja jäsenkortissa mainitut yhteistyötahot. Jäsenet ovat vakuutettuja Invalidiliiton järjestövakuutuksella yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa kotiovelta lähdöstä kotiovelle paluuseen saakka sekä yhdistyksen tekemällä talkoovakuutuksella. 
Jäseniä yhdistyksellä on 350 (tarkastettu 10/20).


Jäsenpalvelut
Toimiston keskeisiä tehtäviä on neuvoa ja opastaa vammaisuutta koskevissa asioissa, jäsenpalvelu ja tiedotus, toimintakalenterissa mainittujen tapahtumien järjestäminen toimien toimikuntien ja kerhojen tukena.


Toimikunnat 
Syyskokous nimeää toimikunnat ja niiden vetäjät. Toimikunnat toimivat itsenäisesti hallituksen alaisuudessa. Jokaisessa toimikunnassa tulisi olla yksi hallituksen jäsen. Toimikuntia ovat jäsenamputoidut-, nuoriso-, tapahtuma-, virkistystoimikunta sekä edunvalvontaryhmä ja TuleApu-klubi eri teemoin. Hallitus nimeää tarpeen mukaan toimikuntia sekä nais-, mies-, liikunta- ja nuorisovastaavan, joka on linkkinä muiden yhdistyksien vastaaviin ja Suomen Paralympiakomiteaan. Toimikunnilla on omat vuositeemat. Toimikunnat tarjoavat jäsenistölleen ja yhteistyötahoille mahdollisuuden ylläpitää ja kehittää henkistä ja toiminnallista vireyttä. Lisätään yhteenkuuluvuutta sekä ehkäistään syrjäytymistä ja luodaan vaikuttamismahdollisuuksia. Tapahtumat, kerhot niin kuin liikuntaryhmätkin ovat kaikille avoimia. Osassa tapahtumista on pieni omavastuu, jolla pyritään sitouttamaan osallistuja. Toimintavuonna kiinnitetään huomiota toimikuntien tapahtumien näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa.VIRKISTYS JA YHDESSÄOLO

TilaisuusLisätietojaAlustava ajankohta
MindfulnessYhteistyössä muiden yhdistyksien kanssaTammi- Helmikuussa
YstävänpäiväKutsutaan uudet jäsenetYstävänpäivänä
Kirkkopyhä
Helmikuussa
Virtuaalimaailma WarppiUppoudu uuteen ulottuvuuteenHelmikuussa
KulttuuriaMennään museoon uuteen osioonMaaliskuussa
UlkoilupäiväRytkylläMaaliskuussa
Teatteri
Huhtikuussa
MatkaEduskuntaan ja pikku parlamenttiinKeväällä
KylpyläpäiväSpa Hotel RunniKeväällä
NäyttelytTaidemuseo ja VB ValokuvakeskusKeväällä ja syksyllä
Myyjäiset
Keväällä ja syksyllä
KaraokeValidia-talollaKeväällä ja syksyllä
YK:n vammaissopimusPalkitseminen mahdollisuuksien torilla/Kuopio tanssii ja soi tapahtuman yhteydessäKesäkuussa
LaavutPuijonnokka 
Suovu 
Autuaanlampi
Keihäsjärven Lintutorni
Toukokuussa Kesäkuussa Elokuussa Syyskuussa
Kallavesi risteily
Heinäkuussa
KesäteatteriNilsiän LouhosareenallaElokuussa
Puijon KonttilaVertaistoimintaElokuussa
Tutustuminen RPS pienpanimoon
Syyskuussa
PalomuseoMiestyöryhmä
YhteistyöSavaksen kanssaElo- syyskuussa
Teatteri
Marraskuussa
Musiikkikeskus
Joulukuussa
Vammaistenpäivä
Joulukuussa
PikkujouluSavaksen kanssaJoulukuussaLIIKUNTARYHMÄT 2021

PäiväMitäMissäKello
MaanantaiKUNTOSALISuokadun Toimintakeskus16-17
TiistaiVESILIIKUNTA
3,00 €/kerta
Suokadun Toimintakeskus16-17
TorstaiKUNTOSALISuokadun Toimintakeskus16-17
PerjantaiKUNTOSALISuokadun Toimintakeskus15-16.30
LauantaiBOCCIAVehmersalmen Majakassa12-14HARRASTERYHMÄT 2021


MissäMilloin
ASKARTELUKERHOToimistollaKerran kuussa
NAISTYÖRYHMÄVaihtuva paikkaVaihtuva aika
MIESTYÖRYHMÄVaihtuva paikkaVaihtuva aika
JÄSENAMPUTOIDUTEri teemoinKk:n kolmas  keskiviikko


Yhteistyökumppanit ja yhteistyöhankkeet
Yhdistys toimii yhteistyössä kaupungin eri tahojen, vammais- ja kansaterveysjärjestöjen, Itä-Suomen alueen invalidiyhdistyksien, vammaisneuvoston, Savonia AMK:n Terveysalan Kuopion yksikön, Sakky:n, Humanistisen ammattikorkeakoulu (HUMAK), 
Kuopion TE-toimiston, kuntouttavan työtoiminnan, KYS:in ja Suomen Paralympiakomitean kanssa. 

Yhdistys kuuluu jäsenenä Paralympiakomiteaan, joka on entinen Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, sekä Kuopion vammaisjärjestöjen yhteistyöelimeen, Kansalaisareenaan sekä Hyvinvointiala Hali ry:n. 

Nuortentoiminta on suunnattu 16–29 -vuotiaille. Vuoden aikana aloitetaan nuortentoiminnan kehittäminen, jossa tukena Invalidiliiton Parasta nuori -toiminnan suunnittelija. Tarkoituksena on löytää nuorien joukosta ryhmänvetäjä. Toiminta voisi keskittyä mm. askarteluun, leffailtoihin ja muuhun vapaa-ajan harrastuksiin. 

Hyödynnetään asukastupien tiloja ja toimintaa sekä tehdään virikkeellistä toimintaa yhteistyönä asukastuvan kanssa. Lisäksi jäseniä ohjataan eri järjestöjen jo olemassa olevaan toimintaan yhteistyötä tiivistäen. 

Tehdään tiiviistä yhteistyötä KYS:n kuntoutuksen amputoitujen osaamiskeskuksen kanssa. Yhdistys toimii kuntavaalien Pieni ele- keräyksen Kuopion kuntavastaavana.


Alue ja edustustoiminta
Invalidiyhdistyksen keskeisin verkosto on liiton valtakunnallinen aluetoiminta, joka jakautuu 8 alueeseen. Yhdistys kuuluu Itä-Suomen alueeseen, jossa on 18 paikallisyhdistystä. 

Aluetoiminnan tavoitteina ovat yhdistystoiminnan vahvistaminen liiton perustehtävän mukaisesti ja yhdistystoimijoiden tietotaidon lisääminen. Liitto tukee ja lujittaa jäsenyhdistyksien yhteistyötä järjestöasiantuntijan kanssa. 

Alueen uudistunut toimintatapa osallistuttaa kaikki paikalliset yhdistykset aluetoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen alueellisilla päivillä sekä järjestöpäivillä. Alueella on vaikuttamisverkosto, joka kokoontuu verkon välityksellä. Järjestöasiantuntija vastaa ensisijaisesti aluetoiminnasta yhteistyössä yhdistyksien kanssa.


INVALIIDILIITON ITÄ-SUOMEN ALUEEN TAPAHTUMIA

TilaisuusLisätietojaAlustava ajankohta
PilkkikisatKunnonpaikassa VuorelassaMaaliskuussa
KeilapäiväKahdella eri paikkakunnallaKeväänä
AluetapahtumaKartanoHostel AnnaCatharina Juvolantie 1353, Savonlinna11.-13.6.2021
SyysleiriSiilinjärven srk:n RuokoniemessäElo-SyyskuuSisäinen viestintä
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan uudistetuilla nettisivuillaan www.kuopioninvalidit.fi. Kilta jäsenrekisterin välityksellä pystytään lähettämään ryhmä- sähköposteja ja tekstiviestejä. Älypuhelinsovelluksista hyödynnetään mm. Messengeriä, WhatsApp:ia ja tekstiviestejä unohtamatta. Jäsenistölle lähetetään jäsenkirje keväällä jäsenmaksun yhteydessä ja syyskuussa loppuvuoden tapahtumista. Yhdistys tiedottaa tapahtumistaan jäsenetuna kotiin tulevassa, 8 kertaa vuodessa ilmestyvän IT-lehden toimintakalenterissa.

Ulkoinen viestintä
Tiedotetaan sähköpostilla, Facebook:ssa, yhdistyksen kotisivuilla, Tukipilarin sähköpostikirjeessä ja Kuopion kaupungin ”Liikettä niveliin” -esitteessä. SPR Savo-Karjala on pitänyt yllä järjestöjen tilannekyselyä koronaepidemian takia. Yhdistys on päivittänyt sivustolle tietojaan säännöllisesti. Savon Sanomien muistiopalstalla ilmoitetaan jatkossa vain akuutit asiat. 

Tehostetaan sosiaalisen median käyttöä. Sosiaalisessa mediassa tiedottamisessa panostetaan esimerkiksi sen nykypäiväiseen ilmeeseen, jakamalla kuvia ja kertomuksia tapahtumista sekä lisäämällä YouTube -videoita.

Koulutus
Yhdistys ohjaa jäsenistöä Invalidiliiton, Tukipilarin ja OLKA:n, Suomen Paralympiakomitea sekä sidosryhmien järjestämiin koulutuksiin.


Vertaistuki
Yhdistyksellä on koulutettuja vertaistukihenkilöitä eri aihealueittain. Ohjataan jäsenistöä OLKA:n vertaistoimintakoulutukseen.TOIMINTAEDELLYTYKSET


Kokoukset
Sääntömääräisiä kokouksia on kevät- ja syyskokous. Kokouksien mielenkiintoa lisätäksemme pyrimme saamaan kiinnostavia alustuspuheenvuoron pitäjiä tai muuta ohjelmaa. Hallitus kokoontuu keskimäärin kahden kuukauden välein sekä käyttää asiantuntijoita apunaan.


Toimisto, henkilökunta ja vapaaehtoiset
Yhdistyksen vuokraama liikuntaesteetön toimitila sijaitsee Savonkatu 16:ssa Validia-talolla. 
Tukipilarin vuokratilat on Technopolikselta osoitteessa Microkatu 1, M-osa, 9 krs ja OLKA-piste on KYS:in pääaulassa. 

Yhdistyksellä on työntekijöinä toimistoassistentti ja toimistosihteeri, Tukipilarilla toiminnanjohtaja ja suunnittelija ja OLKA pisteellä koordinaattori. Yhdistyksellä on vapaaehtoisia 19 henkilöä. 

Toimiston keskeisiä tehtäviä on neuvoa ja opastaa vammaisuutta koskevissa asioissa, jäsenpalvelu ja tiedotus, toimintakalenterissa mainittujen tapahtumien tekeminen, toimien toimikuntien ja kerhojen tukena.


Talous ja resurssit
Sääntöjensä mukaan yhdistys hankkii varoja toimintaansa jäsenmaksuilla, vuokraamalla omistamiaan osakehuoneistoja, erilaisilla keräyksillä, arpajaisilla ja myyjäisillä. Yhdistyksen toimistolla laaditaan erilaisia asiakirjoja maksua vastaan. 

Yhdistykselle ja Tukipilarille haetaan kaupungin yleisavustusta, STEA:lta on haettu avustus Tukipilarille ja OLKA:lle ja vuodelle 2021. Kuopion kaupungin hyvinvoinnin palvelualueen päätettäväksi keskitetyllä yleisavustuksella on suuri merkitys yhdistyksen toiminnan kannalta.YHDISTYKSEN TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Toimintaa arvioi yhdistyksen jäsenistö, hallitus, toimikunnat sekä Invalidiliitto, Kuopion kaupunki ja STEA. Haasteena koetaan vapaaehtoisten jaksaminen, heidän rekrytointinsa aktiiviseen toimintaan, rahoituksen riittäminen ja reaaliaikainen vaikuttaminen. 
Kehitetään ja vahvistetaan digitaalisen yhdistystoiminnan muotoja.