SISÄLLYS:

 1. Yleistä ja toiminnan painopisteet 2020
 2. Toiminta-ajatus
 3. Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö
 4. Yhdistystoiminta
 5. Virkistys ja yhdessäolo
 6. Liikuntaryhmät 2020
 7. Toimintaryhmät 2020
 8. Toimisto
 9. Vaikuttamistoiminta
 10. Vertaistuki
 11. Koulutustoiminta
 12. Tiedotus
 13. Yhteistyö, alue ja edustustoiminta
 14. Alueen vuoden 2020 tapahtumia
 15. Talous
 16. Toiminnan arviointi ja haasteet
YLEISTÄ JA TOIMINNAN PAINOPISTEET 2020                   


Kuopion Invalidit ry on yhdistys henkilöille, joilla on fyysinen vamma.

Yhdistys on perustettu vuonna 1937 ja toimii Kuopion kaupungin alueella liitoskuntineen. Yhdistys on Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys ja yksi seitsemästä liiton perustajayhdistyksestä. Yhdistys ottaa huomioon toiminnassaan Invalidiliiton toiminnan painopisteet sekä Kuopion hyvinvointistrategian. Yhdistyksen vuoden pääteema painottuu saavutettavuuteen.

Keskeisimmiksi toiminnoiksi nostetaan vertais- ja vaikuttamistyö saavutettavuutta unohtamatta. Pajuconsulting:ltä ostetulta elinvoimaisen yhdistyksen suunnittelupäivältä saatua visiointia hyödynnetään kuluvana kalenterivuotena sekä tulevaisuudessa. Keväällä aiheen tiimoilta jatkuu yhdistyksen sparraus. Tehdään aktiivisesti yhteistyötä eri järjestöjen ja toimintakeskuksien kanssa. Kolmannen sektorin toimijana yhdistyksen toiminta alue on laajentunut kuntaliitosten myötä. Liitoskuntien kanssa yhteistyötä lujitetaan. Ohjataan jäsenistöä Kansalaistoiminnan keskus Tukipilarin, OLKA:n ja Pohjois-Savon VeKe:n (vertaistuenkeskus) järjestämiin tapahtumiin. Kunnallisissa vammaisfoorumin kokouksissa on vahva edustus yhdistyksellä. Yhdistykselle on haettu rahoitusta STEA:lta Paikka auki avustusohjelmaan osatyökykyisen tai alle 30-vuotiaan henkilön palkkaamiseksi yhdeksi henkilötyövuodeksi.

Tukipilari toimii kuopiolaisten vammais- ja kansanterveysyhdistysten yhteistyöorganisaationa ja laatii oman toimintasuunnitelman.
P-S VeKe – järjestöt mukana muutoksessa -hanke toimii vuoden 2020 loppuun. Molemmissa rahoittajana on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja hallinnollinen vastuu on yhdistyksellä. Vuodelle 2020 on haettu rahoitusta STEA:lta OLKA:lle yhden henkilön palkkaamiseksi lisää. TOIMINTA-AJATUS

Kuopion Invalidit ry edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoo heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon. YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ                                       

Kokoukset
Sääntömääräisiä kokouksia on kevät- ja syyskokous, joissa käsitellään 6§ määrätyt asiat. Kokouksien mielenkiintoa lisätäksemme pyrimme saamaan kiinnostavia alustuspuheenvuoroja tai muuta ohjelmaa. Hallitus kokoontuu keskimäärin 8 kertaa vuodessa.

Jäsenistö 
Yhdistys suorittaa jäsenhankintaa jäsenistönsä kartuttamiseksi. Yhteisöjäsenmäärän lisäämiseksi tulee kampanjoida. Jäsenkyselyn pohjalta sekä elinvoimaisen yhdistystoiminnan koulutuksen tiimoilta kehitetään tulevaa toimintaa. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka luotettavalla tavalla osoittaa, että hänellä on pysyvä fyysisen vamma, joka aiheuttaa toimintarajoitteen. Jäseneksi hyväksymisessä ei tarvita lääkärintodistusta. Yhdistykseen voi liittyä myös kannatusjäsenenä. Jäsenen on hyväksyttävä yhdistyksen tarkoitus ja v-16 uudistetut säännöt. Jäsenetuna varsinaisille jäsenille on IT-lehti, koulutusta ja lomia, yhdistyksen harrasteryhmät ja jäsenkortissa mainitut yhteistyötahot. Tukipilari tarjoaa jäsenille erikseen neuvoteltuja etuja vaihtuvin teemoin. Jäsenet ovat vakuutettuja Invalidiliiton järjestövakuutuksella yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa kotiovelta lähdöstä kotiovelle paluuseen sekä yhdistyksen tekemällä talkoovakuutuksella.YHDISTYSTOIMINTA 


Toimikunnat 
Syyskokous nimeää toimikunnat ja niiden vetäjät. Toimikunnat toimivat itsenäisesti hallituksen alaisuudessa. Jokaisessa toimikunnassa tulisi olla yksi hallituksen jäsen.

Toimikuntia ovat jäsenamputoidut-, nuoriso-, tapahtuma-, virkistystoimikunta sekä edunvalvontaryhmä ja TuleApu-klubi eri teemoin. Hallitus nimeää tarpeen mukaan toimikuntia sekä nais-, mies-, liikunta- ja nuorisovastaavan, joka on linkkinä muiden yhdistyksien vastaaviin ja Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU:hun.

Toimikunnilla on omat vuositeemat ja sloganit. Toimikunnat tarjoavat jäsenistölleen ja yhteistyötahoille mahdollisuuden ylläpitää ja kehittää henkistä ja toiminnallista vireyttä. Lisätään yhteenkuuluvuutta sekä ehkäistään syrjäytymistä ja luodaan vaikuttamismahdollisuuksia. Tapahtumat, kerhot niin kuin liikuntaryhmätkin ovat kaikille avoimia. Osassa tapahtumista on pieni omavastuu, jolla pyritään sitouttamaan osallistuja. Toimintavuonna kiinnitetään huomiota sosiaalisessa mediassa näkyvyyteen. Työelämässä olevien jäsenien toiminta painottuu iltaan ja viikonloppuihin. VIRKISTYS JA YHDESSÄOLO

TilaisuusLisätietojaAlustava ajankohta
RiisaPauno Pohjalaisen näyttelytammikuussa
Juustoporttituote-esittelytammi-helmikuussa
Ystävänpäiväkutsutaan uudet jäsenetystävänpäivänä
PalomuseoMiestyöryhmähelmikuussa
Karaokepäivätoiminnan tilassahelmikuussa ja lokakuussa
Kirkkopyhä
maalis-huhtikuussa
UlkoilupäiväRytkyllämaalis-huhtikuussa
Teatteri
maalis- ja marraskuussa
Konsertti
huhtikuussa ja joulukuussa
Kevätkauden avajaisetpäivätoiminnan tilassatoukokuussa
LaavutPuijonnokka
Autuaanlampi
Autuaanlammen Rantakala
toukokuussa
kesäkuussa
elokuussa
Respectan vierailuJäsenamputoidutkeväällä
Power-päiväVirtuaalimaailma Warppi elämys- ja pelipäiväkeväällä
Matkaeduskunta / Virokeväällä
YK:n vammaissopimuspalkitseminen mahdollisuuksien torilla / Kuopio Tanssiikesäkuussa
Kallavesi risteilyOsmolaivan lounasristeilyheinäkuun alkupuolella
Kesäteatteri
heinäkuun loppupuolella
PäiväretkiTopin Maatilamyymälään Muuruvedelläelokuussa
Taidemuseo
syyskuun alussa
Pikkujoulu
marras-joulukuussa
Vammaisten päivä
joulukuussa
YhteistyöSavaksen kanssaLIIKUNTARYHMÄT 2020

PäiväMitäMissäKello
MaanantaiKUNTOSALISuokadun Toimintakeskus16-17
TiistaiVESILIIKUNTA
3,00 €/kerta
Suokadun Toimintakeskus16-17
TorstaiKUNTOSALISuokadun Toimintakeskus16-17
PerjantaiKUNTOSALISuokadun Toimintakeskus15-16.30

BOCCIAMäntylässä12-14
LauantaiBOCCIAVehmersalmen Majakassa12-14TOIMINTARYHMÄT 2020


MissäMilloin
ASKARTELUKERHOToimistolla
MIESTYÖRYHMÄVaihtuva paikkavaihtuva aika
JÄSENAMPUTOIDUTEri teemoinkk:n kolmas  keskiviikkoTOIMISTO

 Yhdistyksen vuokraama liikuntaesteetön toimitila sijaitsee Savonkatu 16:ssa Validia-palvelutalolla.

Yhdistyksellä on yksi toimihenkilö, Tukipilarilla ja P-S VeKellä kummallakin kaksi, OLKA:ssa yksi. Sekä OLKA:an että yhdistykselle rekrytoidaan yksi työntekijä lisää jos STEA:n rahoituspäätös on myönteinen.

Tukipilarin vuokratilat on Technopoliksella osoitteessa Microkatu 1, M-osa, 9 krs.

Toimiston keskeisiä tehtäviä on neuvoa ja opastaa vammaisuutta koskevissa asioissa, jäsenpalvelu ja tiedotus. Toimisto myös toimii toimikuntien ja kerhojen tukena ja koordinoi varainhankintaa.


VAIKUTTAMISTOIMINTA

Yhdistys on luotettava vaikuttaja. Yhdistys vaikuttaa toiminnallaan asioihin, jotka mahdollistavat fyysisesti vammaisille ihmisille itsenäisen ja tasa-arvoisen arjen.

Seurataan sote-uudistuksen muutosten merkitystä yhdistystoimintaan ja kehitetään vaikuttamisen keinoja oikeuksien valvomisessa. Yhdistyksellä on nimetty varsinainen ja varajäsen vammaisneuvostoon kaudelle 2019-2021. P-S VeKe:n koordinoimassa maakunnallisen vammaisneuvoston perustamisfoorumeissa yhdistyksellä on edustus.

Alueellista vaikuttamistoimintaa tehdään verkostossa. Verkostossa ovat mukana alueen yhdistysten puheenjohtajat sekä muut vaikuttamisesta kiinnostuneet yhdistystoimijat, alueen liittovaltuutetut, koulutetut alueelliset vaikuttajat sekä Itä-Suomen alueen järjestötyön suunnittelija.

1-2 kk välein kokoontuu edunvalvontaryhmä. Ryhmä toteuttaa yhdistyksen ydintehtävää eli edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan.  Kartoitamme vammaisten ongelmia ja ratkomme niitä yhdessä tekemällä kannanottoja sekä tekemällä kyselyjä joissa saamme tietoa vammaispalvelujen toimivuudesta. Olemme myös suoraan yhteydessä yrityksiin ja palveluntarjoajiin, mikäli tulee epäkohtia esteettömyydessä.

Teemme yhteistyötä myös läänin tasolla toteutetussa vaikuttamistyöryhmässä, johon kuuluu jäseniä eri yhdistyksistä. Edustuksemme ryhmässä on kolme jäsentä. Yksi ryhmän aktiiveista on Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan VANE:n varajäsen, mitä kautta meillä on myös väylä vaikuttamistyöhön valtakunnallisesti. 

Yritämme rakentaa saumatonta yhteistyötä kunnan viranhaltijoiden kanssa muun muassa esteettömyyteen ja vammaispalveluihin liittyen. Yhdistyksen vammaisneuvoston jäsenet toimivat myös väylänä vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon. Edunvalvontaryhmä miettii jatkuvasti erilaisia keinoja tavoittaa mahdollisimman suuri joukko vammaisia ihmisiä tekemällä yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa. VERTAISTUKI

Yhdistyksellä on koulutettuja amputoitujen vertaistukihenkilöitä. Ohjataan jäsenistöä OLKA:n vertaistoimintakoulutukseen. 
Koulutustoiminta Yhdistys ohjaa jäsenistöä Invalidiliiton, Tukipilarin, VAU:n ja sidosryhmien järjestämiin koulutuksiin sekä P-S VeKe:n tilaisuuksiin.KOULUTUSTOIMINTA

Yhdistys ohjaa jäsenistöä Invaliidiliiton, Tukipilarin, VAU:n ja sidosryhmien järjestämiin koukutuksiin sekä P-S VeKe:n tilaisuuksiin. TIEDOTUS


Ulkoinen tiedottaminen 

Sähköpostissa ja Fb:ssä tiedottaminen sekä yhdistyksen kotisivuilla, paikallisessa mediassa, Tukipilarin sähköpostikirjeessä sekä Kuopion kaupungin harrastuksien hakupalvelussa osoitteessa www.harrastehaku.fi ja www.kuopionseina.fi.  Savon Sanomien muistiopalstalla ilmoitetaan jatkossa vain akuutit muutokset. Sosiaalisessa mediassa tiedottamiseen panostetaan esim. YouTube -videoilla. Laajennetaan sosiaalisen median käyttöä. Yhdistystoiminnan lisääminen kertomalla tarinoita somessa.

Sisäinen tiedottaminen

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan nettisivuillaan www.kuopioninvalidit.fi ja sähköpostilla. Puhelinsovelluksista hyödynnetään mm. tekstiviestiä, Messengeriä ja WhatsApp:ia. Jäsenistölle lähetetään jäsenkirje keväällä jäsenmaksun yhteydessä ja syyskuussa loppuvuoden tapahtumista. Yhdistys tiedottaa tapahtumistaan jäsenetuna kotiin tulevassa, 8 kertaa vuodessa ilmestyvän IT-lehden toimintakalenterissa.YHTEISTYÖ, ALUE JA EDUSTUSTOIMINTA


Yhteistyö 

Yhdistys toimii yhteistyössä kaupungin eri tahojen, vammais- ja kansaterveysjärjestöjen, Itä-Suomen alueen invalidiyhdistyksien, vammaisneuvoston, Savonia AMK:n Terveysalan Kuopion yksikön, Sakky:n, Kuopion TE-toimiston, kuntouttavan työtoiminnan, KYS:in ja VAU:n kanssa.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n sekä Kuopion vammaisjärjestöjen yhteistyöelimeen.

Nuorten vapaa-aikaan ja harrastustoimintaan yhdistys antaa erikseen päätetyn määrärahan. Ryhmä on suunnattu 16-29 -vuotiaille.

Kaupungin asukastuvan kanssa etsitään yhteistyötä. Lisäksi jäseniä ohjataan Kulttuuripaja Luoteen toimintaan sellaisten toimintojen osalta, joissa yhdistyksen sisällä on vähäistä kysyntää.

Alue ja edustustoiminta

Invalidiyhdistyksen keskeisin verkosto on liiton valtakunnallinen aluetoiminta, joka jakautuu 8 alueeseen.
Yhdistys kuuluu Itä-Suomen alueeseen, jossa on 19 paikallisyhdistystä.

Aluetoiminnan tavoitteina ovat yhdistystoiminnan vahvistaminen liiton perustehtävän mukaisesti ja yhdistystoimijoiden tietotaidon lisääminen. Liitto tukee ja lujittaa jäsenyhdistyksien yhteistyötä järjestöasiantuntijan kanssa.

Alueen uudistunut toimintatapa osallistuttaa kaikki paikalliset yhdistykset aluetoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen alueellisilla päivillä sekä järjestöpäivillä. Alueella on vaikuttamisverkosto, joka kokoontuu Skype:n välityksellä. Järjestöasiantuntija vastaa ensisijaisesti aluetoiminnasta yhteistyössä yhdistyksien kanssa. ALUEEN VUODEN 2020 TAPAHTUMIA 

TilaisuusLisätietojaAlustava ajankohta
Aluepäivä
1.2.
PilkkikisatKunnonpaikassa Vuorelassa11.3.
KeilapäiväKiuruvedellämaaliskuussa
AluetapahtumaKartanoHostel AnnaCatharina Juvolantie 1353, Savonlinna2.-4.6.
IlmaisutaitoVesileppis ja Kunttari
SyysleiriSiilinjärven skr:n Ruokoniemessä1.-3.9.
JärjestöpäivätPeurungassa18.-20.9.
TALOUS

Sääntöjensä mukaan yhdistys hankkii varoja toimintaansa jäsenmaksuilla, vuokraamalla omistamiaan osakehuoneistoja, erilaisilla keräyksillä, arpajaisilla ja myyjäisillä. Yhdistykselle ja Tukipilarille haetaan kaupungin yleisavustusta, STEA:lta on haettu avustus Tukipilarille sekä OLKA:lle ja P-S VeKelle vuodelle 2020.  Kuopion kaupungin hyvinvoinnin palvelualueen päätettäväksi keskitetyllä yleisavustuksella on suuri merkitys yhdistyksen toiminnan kannalta.TOIMINNAN ARVIOINTI JA HAASTEET

Toimintaa arvioi yhdistyksen jäsenistö, hallitus, toimikunnat sekä Invalidiliitto, Kuopion kaupunki ja STEA. Haasteena koetaan vapaaehtoisten jaksaminen, heidän rekrytointi aktiiviseen toimintaan, rahoituksen riittäminen ja reaaliaikainen vaikuttaminen.