Toimintasuunnitelma

 

TOIMINTA SUUNNITELMA VUODELLE 2019 

 

Kuopion Invalidit ry on yhdistys henkilöille, joilla on pysyvä fyysinen vamma.

Yhdistys on perustettu 1937 ja toimii Kuopion kaupungin alueella. Yhdistys on Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys ja yksi seitsemästä liiton perustajayhdistyksestä. Yhdistys ottaa huomioon toiminnassaan Invalidiliiton toimintateeman Yhdenvertainen ja esteetön Suomi sekä Kuopion hyvinvointitavoitteet. Yhdistys tiivistää sekä lujittaa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Toiminnan päälähtökohtana on yhteisöllisyyden ylläpitäminen ehkäisten syrjäytymistä. Toimikuntien toivotaan tekevän aktiivisesti yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. Kolmannen sektorin toimijana yhdistyksen toiminta alue on laajentunut kuntaliitosten myötä. Toimintavuoden aikana jatketaan lokakuussa 2018 alkanutta TULE-apu klubi toimintaa ja perustetaan atk-kerho. Aloitetaan yhteistyö kuopion kaupungin keskustan Minnan asukastuvan kanssa.Ohjataan jäsenistöä Tukipilarin järjestämiin tapahtumiin ja seurataan soten valmistelua.

Tukipilari Kansalaistoiminnan keskus toimii kuopiolaisten vammais- ja kansanterveysyhdistysten yhteistyöorganisaationa. Pohjois-Savon VeKe (vertaistuenkeskus) – Järjestöt mukana muutoksessa hanke vuoden 2020 loppuun. Molemmissa rahoittajana on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja hallinnollinen vastuu on yhdistyksellä. Vuodelle 2019 on haettu avustusta Tukipilariin liitettävälle OLKA-toiminnalle. OLKA on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa. OLKAn tarkoituksena on tuoda potilasjärjestöjen palvelut kiinteäksi osaksi potilaan hoitokokonaisuutta.

Toiminta-ajatus

Kuopion Invalidit ry edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoo heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset

Sääntömääräisiä kokouksia on kevät- ja syyskokous. Kokouksien mielenkiintoa lisätäksemme pyrimme saamaan kiinnostavia alustuspuheenvuoron pitäjiä tai muuta ohjelmaa. Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa sekä käyttää asiantuntijoita apunaan.

Jäsenistö

Yhdistys suorittaa jäsenhankintaa jäsenistönsä kartuttamiseksi. Yhteisöjäsenien määrää pyritään kartuttamaan. Jäsenkyselyn pohjalta sekä hallituksen ja toimikuntien ideointipäivän tiimoilta kehitetään tulevaa toimintaa. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka luotettavalla tavalla osoittaa, että hänellä on pysyvä fyysisen vamma, joka aiheuttaa toimintarajoitteen. Jäseneksi hyväksymisessä ei tarvita lääkärintodistusta. Yhdistykseen voi liittyä myös kannatus - ja yhteisöjäsenenä. Jäsenen on hyväksyttävä yhdistyksen tarkoitus ja v-16 uudistetut säännöt.

Jäsenetuna varsinaisille jäsenille on IT-lehti, koulutusta ja lomia, yhdistyksen harrasteryhmät ja jäsenkortissa mainitut yhteistyötahot. Jäsenet ovat vakuutettuja Invalidiliiton järjestövakuutuksella yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa kotiovelta lähdöstä kotiovelle paluuseen saakka sekä yhdistyksen tekemällä talkoovakuutuksella.

TOIMINTA

Toimikunnat

Syyskokous nimeää toimikunnat ja niiden vetäjät. Jotta toimikunnat toimisivat itsenäisesti hallituksen alaisuudessa, toivotaan jokaiseen toimikuntaan nimettävän yhden hallituksen jäsenistä. Toimikuntia ovat emäntä-, jäsenamputoidut-, liikunta-, nuoriso-, virkistystoimikunta sekä erilaiset ryhmät eri teemoin. Hallitus nimeää tarpeen mukaan toimikuntia sekä nais-, mies-, liikunta- ja nuorisovastaavan, joka on linkkinä muiden yhdistyksien vastaaviin ja VAU:hun. Toimikunnilla on omat vuositeemat ja sloganit. Toimikunnat tarjoavat jäsenistölleen ja yhteistyötahoille mahdollisuuden ylläpitää ja kehittää henkistä ja toiminnallista vireyttä. Lisäämällä yhteenkuuluvuutta sekä ehkäisten syrjäytymistä luoden vaikuttamismahdollisuuksia. Tapahtumat, kerhot niin kuin liikuntaryhmätkin ovat kaikille kansalaisille avoimia. Osassa tapahtumista on pieni omavastuu, jolla pyritään sitouttamaan osallistuja. Emäntätoimikunta tarjoaa apua yhdistyksen jäsenille hänen juhlaansa leipomisessa, kahvituksessa ja tarjoilussa pientä korvausta/lahjoitusta vastaan. Toimintavuonna kiinnitetään huomiota työelämässä oleviin jäseniin. Heille toiminta painottuu ilta ja viikonloppuun.

VUODEN 2019 TAPAHTUMIA

Tilaisuus

Lisätietoja

Alustava ajankohta

 

Muumi jääveistokset

Vesileppiksen Areenalla

helmikuu

Ystävänpäivä Mäntykampuksella

Ohjelmallinen iltapäivä

14.2. klo 13.30

Mielenterveys viikko

Yhdistys esillä kirjastolla

helmikuun viimeinen viikko

Karaokeilta / Tietovisailu

Yhdessä Asukastuvan kanssa

kevät, syksy

Kirkkopyhä

Pyhän Johanneksen kirkko

05.05.18

Ulkoilupäivä Rytkylle

 

maaliskuu

Teatteri

 

maaliskuu

Keskustelutilaisuus

Kaupungin päättävien virkamiesten kanssa

maaliskuu

Myyjäiset

Mäntylässä/Harjulassa

kevät, syksy

Potilaan päivä

Kaupungintalolla yhdistys esillä

 

Kesäkauden avajaiset

Ohjelmallinen iltapäivä / Asukastuvan kanssa

huhti-touko vaihteessa

Tilaisuus

Lisätietoja

Alustava ajankohta

Kevätkokous

 

huhtikuun loppuun

Laavuretki Puijon nokkaan

Yhdessä jonkun toisen yhdistyksen kanssa

toukokuu

Hyvät käytännöt takseille kuljetuspalvelun asiakkaiden kohtaamiseen

Näytös tapahtuma torin laidalla

Kuopio tansii ja soi yhteydessä

Kesämatka

Ähtäri

kesä

Vehmerpäivä

Yhdistys esillä

 

Lounasristeily

Osmo-laivalla

9.7. klo 12

Kesäteatteri

 

heinä-elokuu

Autuaanlammen retki

 

elokuu

Retki kotieläinpuistoon

Vehmasmäki

8.8.

Olonkorjuutori

Yhdistys esillä

elokuun loppu

Venetsialaiset

Yhdessä Savaksen kanssa

elokuun lopussa

Kulttuuria

Vierailu Taidemuseoon / Riisa – ortodoksinen kirkkomuseo

5.9. klo 13

Vierailu

Varkauden Invalideihin

syksy

Info ja keskusteluitilaisuus

Henkilökohtaisen avun, kuljetus ja kuntoutus asiat yhteistyössä kaupungin kanssa

lokakuu

Syyskokous ja pikkujoulu

Sääntömääräinen kokous

marraskuu

Vammaisten ja vapaaehtoisten päivä

Iloittelupäivä yhteistyössä

joulukuun 3:pvä tienoilla

Joulukonsertti

 

joulukuu

 

 


 


 

LIIKUNTARYHMÄT 2019

LIIKUNTARYHMÄT

 

 

 

Päivä

Mitä

Missä

Kello

Tiistai

 

 

 

3,00 €/kerta

VESILIIKUNTA

Suokadun pt

16.00

 

Torstai

 

 

 

 

TUOLIJUMPPA

Mäntykampus

12.30-13.30

 

KUNTOSALI

Suokadun pt

16-17

Perjantai

 

 

 

 

KUNTOSALI

Suokadun pt

15-16.30

 

 

BOCCIA

Mäntylässä

 

13-15

Lauantai

 

 

 

 

BOCCIA

Vehmersalmi

12.-14

HARRASTERYHMÄT 2019

HARRASTERYHMÄT

MISSÄ

MILLOIN

ASKARTELUKERHO

Toimistolla

1 krt / kk

MIESTYÖRYHMÄ

Vaihtuva paikka

vaihtuva aika

JÄSENAMPUTOIDUT

Eri teemoin

Kk:n kolmas keskiviikko

TYÖSSÄ KÄYVÄT

 

 

BINGO

Yhdessä Asukastuvan kanssa

23.1,20.2,20.3

ATK-KERHO

Toimistolla

 

KESKUSTELUKERHO

 

2 krt / kevät, 2 krt / syksy

Toimisto

Yhdistyksen vuokraama liikuntaesteetön toimitila sijaitsee Savonkatu 16:ssa Validia-palvelutalolla. Yhdistyksellä on yksi toimihenkilö, Tukipilarilla ja Pohjois-Savon Vekellä kummallakin kaksi, OLKA toimintaan rekrytoidaan yksi työntekijä jos rahoituspäätös on myönteinen. Tukipilarin vuokratilat on Technopolikselta osoitteessa Microkatu 1, M-osa, 9 krs, ja P-S VeKelle on vuokrattu tilat osoitteesta Tulliportinkatu 34 A 2 krs.

Toimiston keskeisiä tehtäviä on neuvoa ja opastaa vammaisuutta koskevissa asioissa, jäsenpalvelu ja tiedotus sekä toimia toimikuntien ja kerhojen tukena. Yhdistys toimii eduskunta, maakunta,- ja EU-vaalien Pieni ele- keräyksen kuntavastaavana.

Vaikuttamistoiminta

Yhdistys on luotettava vaikuttaja. Yhdistys vaikuttaa toiminnallaan asioihin, jotka mahdollistavat fyysisesti vammaisille ihmisille itsenäisen ja tasa-arvoisen arjen.

Seurataan sote-uudistuksen muutosten merkitystä yhdistystoimintaan ja kehitetään vaikuttamisen keinoja oikeuksien valvomisessa. Yhdistyksellä on nimetty edustajat sote vaikuttamistyöryhmään sekä vammaisneuvostoon kaudelle 2017-2018 varsinainen ja varajäsen. Jatkossa vammaisneuvostot toimivat sekä kunnissa että maakunnissa, jonne myös pyritään saamaan edustaja.

Vaikutamme omassa kunnassa kunnan hallinnon, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja vammaisneuvoston kautta sekä vastaamalla kyselyihin.
Alueellista vaikuttamistoimintaa tehdään verkostossa. Verkostossa ovat mukana alueen yhdistysten puheenjohtajat sekä muut vaikuttamisesta kiinnostuneet yhdistystoimijat, alueen liittovaltuutetut, koulutetut alueelliset vaikuttajat sekä Itä-Suomen alueen järjestötyön suunnittelija.

Koulutustoiminta

Yhdistys ohjaa jäsenistöä Invalidiliiton, Tukipilarin, VAU:n ja sidosryhmien järjestämiin koulutuksiin sekä Pohjois-Savon VeKe:n tilaisuuksiin. Yhdistys järjestää asiantuntijoiden infotilaisuuksia eri aiheista.

TIEDOTUS

Ulkoinen tiedottaminen

Sähköposti ja fb:ssä tiedottaminen sekä yhdistyksen kotisivuilla, paikallis mediassa, Tukipilarin sähköpostikirjeessä sekä Kuopion kaupungin harrastuksien hakupalvelussa osoitteessa www.harrastehaku.fi ja www.kuopionseina.fi. Savon Sanomien muistiopalstalla ilmoitetaan jatkossa vain akuutit muutokset. Sosiaalisessa mediassa yhdistys on ottanut jalansijansa.

Sisäinen tiedottaminen

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan nettisivuillaan www.kuopioninvalidit.fi sekä sähköpostilla ja tekstiviestein. Jäsenistölle lähetetään jäsenkirje keväällä jäsenmaksun yhteydessä ja syyskuussa loppuvuoden tapahtumista.
Yhdistys tiedottaa tapahtumistaan jäsenetuna kotiin tulevassa, 8 kertaa vuodessa ilmestyvän IT-lehden toimintakalenterissa.

YHTEISTYÖ, ALUE JA EDUSTUSTOIMINTA

Yhteistyö

Yhdistys toimii yhteistyössä kaupungin eri tahojen, vammais- ja kansaterveysjärjestöjen, Itä-Suomen alueen invalidiyhdistyksien, vammaisneuvoston, Savonia AMK:n, Terveysalan Kuopion yksikkö, KYS:in ja VAU:n kanssa.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n sekä Kuopion vammaisjärjestöjen yhteistyöelimeen.

HANAA!- erityistä tukea tarvitsevien nuorten vapaa-ajan ja harrastustoiminnan kehittämishankkeeseen yhdistys antaa tilojaan käyttöön korvauksetta sekä . Ryhmä on suunnattu 16-29 vuotiaille.

Kaupungin asukastuvan kanssa tehdään yhteistyötä. Lisäksi jäseniä ohjataan Kulttuuripaja Luoteen toimintaan sellaisten toimintojen osalta, joissa yhdistyksen sisällä on vähäistä kysyntää.

Alue ja edustustoiminta

Invalidiyhdistyksen keskeisin verkosto on liiton valtakunnallinen aluetoiminta, joka jakautuu 8 alueeseen. Yhdistys kuuluu Itä-Suomen alueeseen, jossa on 20 paikallisyhdistystä.

Aluetoiminnan tavoitteina ovat yhdistystoiminnan vahvistaminen liiton perustehtävän mukaisesti ja yhdistystoimijoiden tietotaidon lisääminen. Liitto pyrkii tukemaan ja lujittamaan jäsenyhdistyksien yhteistyötä.

Alueen uudistunut toimintatapa osallistuttaa kaikki paikalliset yhdistykset aluetoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen alueellisilla syyspäivillä. Valtakunnallisilla järjestöpäivillä arvioidaan mm. edellisen vuoden toimintaa. Alueelle muodostetaan toiminnallisia verkostoja. Järjestötyön suunnittelijat vastaavat ensisijaisesti aluetoiminnasta tehden yhteistyötä yhdistyksien kanssa.

ITÄ-SUOMEN ALUEEN VUODEN 2019 TAPAHTUMIA

Tilaisuus

Lisätietoja

Alustava ajankohta

Pilkkikisa

Kunnonpaikassa Vuorelassa

12.3.

Keilapäivä

Kiuruvesi

 

Naisten tapahtuma

Vesileppis, Leppävirta

18.-19.5.

Kesäpäivät

Outokumpu

27.-28.7.

Syysleiri

Siilinjärven srk:n Ruokoniemessä

Elo-syyskuun vaihde

Koulutus - Tubettaminen

Varkaus

keväällä

Kulttuuritapahtuma

Mikkeli

 


 

TALOUS

Sääntöjensä mukaan yhdistys hankkii varoja toimintaansa jäsenmaksuilla, vuokraamalla omistamiaan osakehuoneistoja, erilaisilla keräyksillä, arpajaisilla ja myyjäisillä. Yhdistykselle ja Tukipilarille haetaan kaupungin yleisavustusta, Stealta on haettu avustus Tukipilarille sekä OLKA-toiminnalle ja P-S Vekelle vuodelle 2019. Kuopion kaupungin hyvinvoinnin palvelualueen päätettäväksi keskitetyllä yleisavustuksella on suuri merkitys yhdistyksen toiminnan kannalta.

TOIMINNAN ARVIOINTI JA HAASTEET

Toimintaa arvioi yhdistyksen jäsenistö, hallitus, toimikunnat sekä Invalidiliitto, Kuopion kaupunki ja STEA. Haasteena koetaan vapaa ehtoisten jaksaminen, rahoituksen riittäminen ja reaaliaikainen vaikuttaminen.