Toimintasuunnitelma

Vuoden 2018 toimintasuunnitelma on valmistelussa ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

 

Kuopion Invalidit ry on yhdistys henkilöille, joilla on pysyvä fyysinen vamma.

Yhdistys on perustettu 1937 ja toimii Kuopion kaupungin alueella. Yhdistys on Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys ja yksi viidestä liiton perustajayhdistyksestä.  Yhdistys ottaa huomio toiminnassaan Invalidiliiton toimintateeman Yhdenvertainen ja esteetön Suomi sekä kaupungin Terve Kuopio-ohjelman.                                                                                                                                    

Vuonna 2017 juhlitaan yhdistyksen kahdeksankymppisiä. Suomi 100 -vuotta näkyy vahvasti yhdistyksen tapahtumissa. Yhdistys tiivistää sekä lujittaa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Toiminnan päälähtökohtana on yhteisöllisyyden ylläpitäminen ehkäisten syrjäytymistä. Lisäksi yhdistys korostaa ”Nuoret on NYT”-teemaa. Kolmannen sektorin toimijana yhdistyksen toiminta alue on laajentunut kuntaliitosten myötä.

Tukipilari Kansalaistoiminnan keskus toimii kuopiolaisten vammais- ja kansanterveysyhdistysten yhteistyöorganisaationa, jonka hallinnollinen vastuu on yhdistyksellä. Tukipilarin toiminnan rahoittaa RAY.

Toiminta-ajatus

Kuopion Invalidit ry edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoo heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset

Sääntömääräisiä kokouksia on kevät- ja syyskokous. Kokouksien mielenkiintoa lisätäksemme pyrimme saamaan kiinnostavat alustuspuheenvuoron pitäjiä tai muuta ohjelmaa. Hallitus kokoontuu keskimäärin 8 kertaa vuodessa sekä käyttää asiantuntijoita apunaan.

Jäsenistö

Yhdistys suorittaa jäsenhankintaa jäsenistönsä kartuttamiseksi. Jäsenkyselyn pohjalta kehitetään tulevaa toimintaa. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka luotettavalla tavalla osoittaa, että hänellä on pysyvä fyysisen vamma, joka aiheuttaa toimintarajoitteen. Jäseneksi hyväksymisessä ei tarvita lääkärintodistusta. Yhdistykseen voi liittyä myös kannatus - ja yhteisöjäsenenä. Jäsenen on hyväksyttävä yhdistyksen tarkoitus ja v-16 uudistetut säännöt.

Jäsenetuna varsinaisille jäsenille on IT-lehti, koulutusta ja lomia, yhdistyksen harrasteryhmät ja jäsenkortissa mainitut yhteistyötahot. Jäsenet ovat vakuutettuja Invalidiliiton järjestövakuutuksella yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa kotiovelta lähdöstä kotiovelle paluuseen saakka sekä yhdistyksen tekemällä talkoovakuutuksella.

 

                                                                                                                                            Toimikunnat

Syyskokous nimeää toimikunnat ja niiden vetäjät. Jotta toimikunnat toimisivat itsenäisesti hallituksen alaisuudessa, toivotaan jokaiseen toimikuntaan nimettävän yhden hallituksen jäsenistä. Toimikuntia ovat emäntä-, liikunta-, nuoriso- ja virkistystoimikunnat sekä puujalkaystävät, mies-, askartelu- ja pelikerhot. Hallitus nimeää tarpeen mukaan toimikuntia sekä nais-, mies,. liikunta- ja nuorisovastaavan, joka on linkkinä muiden yhdistyksien vastaaviin ja VAU:hun. Toimikunnilla on omat vuositeemat ja sloganit. Toimikunnat tarjoavat jäsenistölleen ja yhteistyötahoille mahdollisuuden ylläpitää ja kehittää henkistä ja toiminnallista vireyttä ja yhteenkuuluvuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä luoden vaikuttamismahdollisuuksia. Tapahtumat, kerhot niin kuin liikuntaryhmätkin ovat kaikille kansalaisille avoimia. Osassa tapahtumista on pieni omavastuu, jolla pyritään sitouttamaan osallistuja. Emäntätoimikunta tarjoaa apua yhdistyksen jäsenille hänen juhlaansa leipomisessa, kahvituksessa ja tarjoilussa pientä korvausta/lahjoitusta vastaan.

VUODEN 2017 TAPAHTUMIA                           

Tilaisuus

Lisätietoja

Alustava ajankohta

 

Karaokeilta/yhteislauluilta

Tartu mikkiin! Validia talolla

24.2 ja 27.10

 

Teatteri mestariampuja Annie

 

Kuopion  kaupungin teatterissa

 

helmi-maaliskuu

Myyjäiset

Mäntylässä/Harjulassa

kevät 10.3

syksy

Ulkoilupäivä

Rytkyllä

maaliskuussa

Kirkonjuhla

paaston aikainen

huhtikuu

Potilaan päivä

Kaupungintalolla ajankohtaista tietoa eri teemoin

huhtikuussa

Lautta-ajelu

Virmasvedellä

kesäkuu

Kevätkokous

Sääntömääräinen

huhtikuun loppuun

 

Tätilä

Tutustutaan toimintaan

kevät

Yhdistys 80 vuotta

Kuopion ortodoksinen seurankuntasali

28.4 klo 13.00

Toimintapäivä

Toimintatonnilla

kesä/elokuussa

Sokkomatka

Päiväretki yllätyskohteeseen

touko-kesäkuussa

Laavuretki Puijon nokkaan

Nivel ry:n kanssa yhteistyönä

toukokuussa

Vehmer- ja Juankoski-päivät

Esitellään yhdistyksen toimintaa

1.7. ja elokuussa

Lounasristeily

Osmo-laivalla

26.7

Kesäteatteri

Lähialueelle

heinäkuu

Autuaanlammelle

Pelejä, ongintaa ym

Rantakalan merkeissä

Heinäkuussa

Elokuussa

Esittäytyminen

Olonkorjuu-torilla yhdistyksen toiminnan esittelyä

elokuu

Kulttuuria

Tutustuminen näyttelyyn

syyskuu

Ruskaretki

Runnille

vk 37

Hopeatähti

Osallistutaan elokuvakerhon järjestämiin näytöksiin

lokakuu

Teatteri

 

lokakuu/marraskuu

Syyskokous

Sääntömääräinen

marraskuussa

Joulukonsertti

Kuopion musiikkikeskuksessa

joulukuu

Kansainvälinen vammaistenpäivä

Ollaan mukana tapahtuman järjestelyissä

joulukuu

Pikkujoulu

Ohjelmallinen

joulukuu

LIIKUNTARYHMÄT 2017

LIIKUNTARYHMÄT

 

 

 

Päivä

Mitä

Missä

Kello

2 kertaa kutakin lajia

Tukipilarin organisoima Liikuntalajikokeilu

20 eri lajissa

 

kevät

Tatu ry:n HANAA!- projekti

Nuorille 16-29

 

 

Tiistai

 

 

 

3,00 €/kerta

VESILIIKUNTA

Suokadun pt

klo16-17

 

Torstai

 

 

 

 

KUNTOSALI

Suokadun pt

klo 16 -17

 

 

 

 

 

TUOLIJUMPPA

Mäntykampus

klo 12-13

Perjantai

 

 

 

 

KUNTOSALI

Suokadun pt

klo 15 -16.30

 

 

BOCCIA

Mäntykampus

yhdessä polion kanssa

klo 12 -14

Lauantai

 

 

 

 

BOCCIA

Vehmersalmen Majakka

klo 12 -14

 

HARRASTERYHMÄT 2017


 

HARRASTERYHMÄT

MISSÄ

MILLOIN

ASKARTELUKERHO

Toimistolla

parill. ke

klo 12-15

MIESTYÖRYHMÄ

Vaihtuva paikka

vaihtuva aika

NAISTYÖRYHMÄ

Vaihtuva paikka

vaihtuva aika

PELIKERHO

Pelataan Unoa, Skip-bo:a ym. yhdistyksen toimistolla

kerran kuussa

klo 15

PUUJALKAYSTÄVÄT

Vaihtuvin aihein

kk:n 3. ke

 

Toimisto

Yhdistyksen vuokraama liikuntaesteetön toimitila sijaitsee Savonkatu 16:ssa Validia-palvelutalolla. Yhdistyksellä on yksi toimihenkilö ja Tukipilarilla kaksi. Tukipilarilla on vuokratilat Technopolikselta osoitteessa Microkatu 1, M-osa, 9 kerroksesta.

Toimiston keskeisiä tehtäviä on neuvoa ja opastaa vammaisuutta koskevissa asioissa, jäsenpalvelu ja tiedotus sekä toimia toimikuntien ja kerhojen tukena. Yhdistys toimii kunnallisvaalien Pieni ele- keräyksen kuntavastaavana.

Vaikuttamistoiminta

Yhdistys on luotettava vaikuttaja. Yhdistys vaikuttaa toiminnallaan asioihin, jotka mahdollistavat fyysisesti vammaisille ihmisille itsenäisen ja tasa-arvoisen arjen.  

Seurataan sote-uudistuksen muutosten merkitystä yhdistystoimintaan ja kehitetään vaikuttamisen keinoja oikeuksien valvomisessa.

Vaikuttamistapoja on neuvottelutie ja sosiaalinen media.                                                     Vaikutamme omassa kunnassa kunnan hallinnon, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja vammaisneuvoston kautta sekä vastaamalla kyselyihin.
Alueellista vaikuttamistoimintaa tehdään verkostossa. Verkostossa ovat mukana alueen yhdistysten puheenjohtajat sekä muut vaikuttamisesta kiinnostuneet yhdistystoimijat, alueen liittovaltuutetut, koulutetut alueelliset vaikuttajat sekä Itä-Suomen alueen järjestötyön suunnittelija.

Koulutustoiminta

Yhdistys ohjaa jäsenistöä Invalidiliiton, Tukipilarin, VAU:n ja sidosryhmien järjestämiin koulutuksiin. Yhdistys järjestää asiantuntijoiden infotilaisuuksia eri aiheista.

TIEDOTUS

Ulkoinen tiedottaminen

Sähköposti ja fb:ssä tiedottaminen sekä yhdistyksen kotisivuilla, paikallis mediassa sekä Kuopion kaupungin harrastuksien hakupalvelussa osoitteessa www.harrastehaku.fi. Savon Sanomien muistiopalstalla ilmoitetaan jatkossa vain akuutit muutokset. Sosiaalisessa mediassa yhdistys on hiljalleen ottamassa jalansijansa.

Sisäinen tiedottaminen

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan nettisivuillaan www.kuopioninvalidit.fi sekä sähköpostilla ja tekstiviestein. Jäsenistölle lähetetään jäsenkirje kevät- ja syyskauden tapahtumista.
Yhdistys tiedottaa tapahtumistaan jäsenetuna kotiin tulevassa, 8 kertaa vuodessa ilmestyvän IT-lehden toimintakalenterissa.

 

YHTEISTYÖ, ALUE JA EDUSTUSTOIMINTA

Yhteistyö

Yhdistys toimii yhteistyössä kaupungin eri tahojen, vammais- ja kansaterveysjärjestöjen, Itä-Suomen alueen invalidiyhdistyksien, vammaisneuvoston, Savonia AMK:n, Terveysalan Kuopion yksikkö, KYS:in ja VAU:n kanssa.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n sekä Kuopion vammaisjärjestöjen yhteistyöelimeen.

Yhteistyössä kuuden eri yhdistyksen ja kaupungin kanssa aloitettuun Ely-keskuksen HANAA!- erityistä tukea tarvitsevien nuorten vapaa-ajan ja harrastustoiminnan kehittämishankkeeseen yhdistys antaa tilojaan käyttöön korvauksetta. Ryhmä on suunnattu 16-29 vuotiaille.

Alue ja edustustoiminta

Invalidiyhdistyksen keskeisin verkosto on liiton valtakunnallinen aluetoiminta, joka jakautuu 8 alueeseen.                                                                                                                                   Yhdistys kuuluu Itä-Suomen alueeseen, jossa on 21 paikallisyhdistystä.

Aluetoiminnan tavoitteina ovat yhdistystoiminnan vahvistaminen liiton perustehtävän mukaisesti ja yhdistystoimijoiden tietotaidon lisääminen. Liitto pyrkii tukemaan ja lujittamaan jäsenyhdistyksien yhteistyötä.                                                                                    

Alueen uudistunut toimintatapa osallistuttaa kaikki paikalliset yhdistykset aluetoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen alueellisilla syyspäivillä. Valtakunnallisilla järjestöpäivillä arvioidaan mm edellisen vuoden toimintaa. Alueelle muodostetaan toiminnallisia verkostoja. Järjestötyön suunnittelijat vastaavat ensisijaisesti aluetoiminnasta tehden yhteistyötä yhdistyksien kanssa.

 

 

 

ITÄ-SUOMEN ALUEEN VUODEN 2017 TAPAHTUMIA

Tilaisuus

Lisätietoja

Alustava ajankohta

Koulutusta

Aihe ja paikka avoin

 

Pilkkikisat

Siilinjärvellä

maaliskuussa

Kesäkisat

Rautavaaralla

 

Suomen Suvi 100 vuotta

Kunnonpaikka

Toiminnallinen viikonloppu iltamineen

10 -11.6

Rantaonginta

Mikkelissä

elokuussa

Syysleiri

Siilinjärven srk:n Ruokoniemessä

syyskuussa

Aluepäivät

 

lokakuussa

Vaikuttamisen paikka

 

loka-marraskuussa

 

Verkostot

Lisätietoja

Alustava ajankohta

Liikuntaverkosto

 

2017

Miesverkosto

Miesten vertaistukitapahtuma

2017

Naistenverkosto

 

2017

Nuorisoverkosto

Yhteistyössä muiden kanssa

2017

 

TALOUS

Sääntöjensä mukaan yhdistys hankkii varoja toimintaansa jäsenmaksuilla, vuokraamalla omistamiaan osakehuoneistoja, erilaisilla keräyksillä, arpajaisilla ja myyjäisillä. Yhdistykselle ja Tukipilarille haetaan kaupungin yleisavustusta, RAY:lta on haettu avustus Tukipilarille vuodelle 2017.  Kuopion kaupungin hyvinvoinnin palvelualueen päätettäväksi keskitetyllä yleisavustuksella on suuri merkitys yhdistyksen toiminnan kannalta.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

 

Kuopion Invalidit ry on yhdistys henkilöille, joilla on pysyvä fyysinen vamma.

Yhdistys on perustettu 1937 ja toimii Kuopion kaupungin alueella. Yhdistys on Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys ja yksi seitsemästä liiton perustajayhdistyksestä. Yhdistys ottaa huomioon toiminnassaan Invalidiliiton toimintateeman Yhdenvertainen ja esteetön Suomi sekä Kuopion hyvinvointitavoitteet.   Yhdistys tiivistää sekä lujittaa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Toiminnan päälähtökohtana on yhteisöllisyyden ylläpitäminen ehkäisten syrjäytymistä. Toimikuntien toivotaan tekevän aktiivisesti yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. Kolmannen sektorin toimijana yhdistyksen toiminta alue on laajentunut kuntaliitosten myötä. Vuoden -17 lopussa aloittaneessa vaikuttaminen soteen -ryhmällä yhdistyksellä on keskeinen rooli yhdessä Tukipilarin kanssa. Invalidiliiton kohdennettua hanketta aiheena digi hyödynnetään yhteistyönä jonkun toisen tahon kanssa.

Tukipilari Kansalaistoiminnan keskus toimii kuopiolaisten vammais- ja kansanterveysyhdistysten yhteistyöorganisaationa. Pohjois-Savon Veke (vertaistuenkeskus) – Järjestöt mukana muutoksessa hanke vuoden 2020 loppuun. Molemmissa rahoittajana on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja hallinnollinen vastuu on yhdistyksellä.

Toiminta-ajatus

Kuopion Invalidit ry edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoo heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon.

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset

Sääntömääräisiä kokouksia on kevät- ja syyskokous. Kokouksien mielenkiintoa lisätäksemme pyrimme saamaan kiinnostavat alustuspuheenvuoron pitäjiä tai muuta ohjelmaa. Hallitus kokoontuu keskimäärin 8 kertaa vuodessa sekä käyttää asiantuntijoita apunaan.

Jäsenistö

Yhdistys suorittaa jäsenhankintaa jäsenistönsä kartuttamiseksi. Jäsenkyselyn pohjalta kehitetään tulevaa toimintaa. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka luotettavalla tavalla osoittaa, että hänellä on pysyvä fyysisen vamma, joka aiheuttaa toimintarajoitteen. Jäseneksi hyväksymisessä ei tarvita lääkärintodistusta. Yhdistykseen voi liittyä myös kannatus - ja yhteisöjäsenenä. Jäsenen on hyväksyttävä yhdistyksen tarkoitus ja v-16 uudistetut säännöt.

Jäsenetuna varsinaisille jäsenille on IT-lehti, koulutusta ja lomia, yhdistyksen harrasteryhmät ja jäsenkortissa mainitut yhteistyötahot. Jäsenet ovat vakuutettuja Invalidiliiton järjestövakuutuksella yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa kotiovelta lähdöstä kotiovelle paluuseen saakka sekä yhdistyksen tekemällä talkoovakuutuksella.

 

TOIMINTA

Toimikunnat

Syyskokous nimeää toimikunnat ja niiden vetäjät. Jotta toimikunnat toimisivat itsenäisesti hallituksen alaisuudessa, toivotaan jokaiseen toimikuntaan nimettävän yhden hallituksen jäsenistä. Toimikuntia ovat emäntä-, jäsenamputoidut-, liikunta-, nuoriso-, virkistystoimikunnat sekä erilaiset ryhmät eri teemoin. Hallitus nimeää tarpeen mukaan toimikuntia sekä nais-, mies-, liikunta- ja nuorisovastaavan, joka on linkkinä muiden yhdistyksien vastaaviin ja VAU:hun. Toimikunnilla on omat vuositeemat ja sloganit. Toimikunnat tarjoavat jäsenistölleen ja yhteistyötahoille mahdollisuuden ylläpitää ja kehittää henkistä ja toiminnallista vireyttä. Lisäämällä yhteenkuuluvuutta sekä ehkäisten syrjäytymistä luoden vaikuttamismahdollisuuksia. Tapahtumat, kerhot niin kuin liikuntaryhmätkin ovat kaikille kansalaisille avoimia. Osassa tapahtumista on pieni omavastuu, jolla pyritään sitouttamaan osallistuja. Emäntätoimikunta tarjoaa apua yhdistyksen jäsenille hänen juhlaansa leipomisessa, kahvituksessa ja tarjoilussa pientä korvausta/lahjoitusta vastaan.

 

VUODEN 2018 TAPAHTUMIA                            

Tilaisuus

Lisätietoja

Alustava ajankohta

 

Ystävänpäivä Mäntykampuksella

Ohjelmallinen iltapäivä

14.2. klo.14

Karaokeilta

Validia talolla

23.2, 26.10

Kirkkopyhä

Puijon kirkossa

25.2

Myyjäiset

Mäntylässä/Harjulassa

kevät, syksy

Ulkoilupäivä  Rytkylle

 

maaliskuu

Potilaan päivä

Kaupungintalolla yhdistys esillä

12.4.

Vierailu

 

Varkauden Invalideihin

17.4

Vappubileet

Validia talolla

Ohjelmallinen iltapäivä

30.4. klo 13.30

Kevätkokous

 

huhtikuun loppuun

Laavuretki Puijon nokkaan

Yhdessä jonkun toisen yhdistyksen kanssa

toukokuussa

Sokkomatka

 

viikolla 24

Vehmerpäivä

Yhdistys esillä

30.6 tai 7.7

Lounasristeily

Osmo-laivalla

viikolla 28

Kesäteatteri

Rauhalahden teatteriin

heinä-elo

Lapinlahden juusto- ja viinijuhlat, jäähalli

 

4.8.

Olonkorjuutori

Yhdistys esillä

elokuun lopussa

Autuaanlammen retki

 

Elo-syyskuussa

Info ja keskusteluitilaisuus

Henkilökohtaisen avun ja MYK:in asiat yhteistyössä kaupungin kanssa

lokakuussa

Kulttuuria

Näyttely/museo

loka

Syyskokous ja pikkujoulu

Sääntömääräinen kokous

marraskuussa

Joulukonsertti

 

joulukuussa

 

LIIKUNTARYHMÄT 2018

LIIKUNTARYHMÄT

 

 

 

Päivä

Mitä

Missä

Kello

Tiistai

 

 

 

3,00 €/kerta

VESILIIKUNTA

Suokadun pt

klo16-17

 

Torstai

 

 

 

 

TUOLIJUMPPA

Mäntykampus

klo 12.30 – 13.30

 

KUNTOSALI

Suokadun pt

klo 16 -17

Perjantai

 

 

 

 

KUNTOSALI

Suokadun pt

klo 15 -16.30

 

 

BOCCIA

Mäntylässä

 

klo 12 -14

Lauantai

 

 

 

 

BOCCIA

Vehmersalmen Majakka

klo 12 -14

 

 

HARRASTERYHMÄT 2018

 

HARRASTERYHMÄT

MISSÄ

MILLOIN

ASKARTELUKERHO

Toimistolla

parill. ke

klo 12 -15

MIESTYÖRYHMÄ

Vaihtuva paikka

vaihtuva aika

NAISTYÖRYHMÄ

Vaihtuva paikka

vaihtuva aika

JÄSENAMPUTOIDUT

Eri teemoin

Kk:n kolmas  keskiviikko

 

Toimisto

Yhdistyksen vuokraama liikuntaesteetön toimitila sijaitsee Savonkatu 16:ssa Validia-palvelutalolla. Yhdistyksellä on yksi toimihenkilö, Tukipilarilla ja Pohjois-Savon Vekellä kummallakin kaksi. Vuokratilat Technopolikselta osoitteessa Microkatu 1, on  Tukipilarilla  M-osa, 9 krs, ja P-S Vekellä  N125 osiossa.

Toimiston keskeisiä tehtäviä on neuvoa ja opastaa vammaisuutta koskevissa asioissa, jäsenpalvelu ja tiedotus sekä toimia toimikuntien ja kerhojen tukena. Yhdistys toimii presidentin ja maakuntavaalien Pieni ele- keräyksen kuntavastaavana.

 

Vaikuttamistoiminta

Yhdistys on luotettava vaikuttaja. Yhdistys vaikuttaa toiminnallaan asioihin, jotka mahdollistavat fyysisesti vammaisille ihmisille itsenäisen ja tasa-arvoisen arjen. 

Seurataan sote-uudistuksen muutosten merkitystä yhdistystoimintaan ja kehitetään vaikuttamisen keinoja oikeuksien valvomisessa. Yhdistyksellä on nimetty edustajat sote vaikuttamistyöryhmään sekä vammaisneuvostoon kaudelle 2017-2018 varsinainen ja varajäsen. Jatkossa vammaisneuvostot toimivat sekä kunnissa että maakunnissa, jonne myös pyritään saamaan edustaja.

Vaikutamme omassa kunnassa kunnan hallinnon, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja vammaisneuvoston kautta sekä vastaamalla kyselyihin.
Alueellista vaikuttamistoimintaa tehdään verkostossa. Verkostossa ovat mukana alueen yhdistysten puheenjohtajat sekä muut vaikuttamisesta kiinnostuneet yhdistystoimijat, alueen liittovaltuutetut, koulutetut alueelliset vaikuttajat sekä Itä-Suomen alueen järjestötyön suunnittelija.

 

Koulutustoiminta

Yhdistys ohjaa jäsenistöä Invalidiliiton, Tukipilarin, VAU:n ja sidosryhmien järjestämiin koulutuksiin. Yhdistys järjestää asiantuntijoiden infotilaisuuksia eri aiheista.

 

TIEDOTUS

Ulkoinen tiedottaminen

Sähköposti ja fb:ssä tiedottaminen sekä yhdistyksen kotisivuilla, paikallis mediassa sekä Kuopion kaupungin harrastuksien hakupalvelussa osoitteessa www.harrastehaku.fi. Savon Sanomien muistiopalstalla ilmoitetaan jatkossa vain akuutit muutokset. Sosiaalisessa mediassa yhdistys on ottanut jalansijansa.

Sisäinen tiedottaminen

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan nettisivuillaan www.kuopioninvalidit.fi sekä sähköpostilla ja tekstiviestein. Jäsenistölle lähetetään jäsenkirje keväällä jäsenmaksun yhteydessä ja syyskuussa loppuvuoden tapahtumista.
Yhdistys tiedottaa tapahtumistaan jäsenetuna kotiin tulevassa, 8 kertaa vuodessa ilmestyvän IT-lehden toimintakalenterissa. 

 

YHTEISTYÖ, ALUE JA EDUSTUSTOIMINTA

Yhteistyö

Yhdistys toimii yhteistyössä kaupungin eri tahojen, vammais- ja kansaterveysjärjestöjen, Itä-Suomen alueen invalidiyhdistyksien, vammaisneuvoston, Savonia AMK:n, Terveysalan Kuopion yksikkö, KYS:in ja VAU:n kanssa.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n sekä Kuopion vammaisjärjestöjen yhteistyöelimeen.

HANAA!- erityistä tukea tarvitsevien nuorten vapaa-ajan ja harrastustoiminnan kehittämishankkeeseen yhdistys antaa tilojaan käyttöön korvauksetta. Ryhmä on suunnattu 16-29 vuotiaille.

Alue ja edustustoiminta

Invalidiyhdistyksen keskeisin verkosto on liiton valtakunnallinen aluetoiminta, joka jakautuu 8 alueeseen.                                                                                                                                    Yhdistys kuuluu Itä-Suomen alueeseen, jossa on 21 paikallisyhdistystä.

Aluetoiminnan tavoitteina ovat yhdistystoiminnan vahvistaminen liiton perustehtävän mukaisesti ja yhdistystoimijoiden tietotaidon lisääminen. Liitto pyrkii tukemaan ja lujittamaan jäsenyhdistyksien yhteistyötä.                                                                                    

Alueen uudistunut toimintatapa osallistuttaa kaikki paikalliset yhdistykset aluetoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen alueellisilla syyspäivillä. Valtakunnallisilla järjestöpäivillä arvioidaan mm. edellisen vuoden toimintaa. Alueelle muodostetaan toiminnallisia verkostoja. Järjestötyön suunnittelijat vastaavat ensisijaisesti aluetoiminnasta tehden yhteistyötä yhdistyksien kanssa.

 

 

ITÄ-SUOMEN ALUEEN VUODEN 2018 TAPAHTUMIA

Tilaisuus

Lisätietoja

Alustava ajankohta

Pilkkikisa

 

14.3.

Akkain akatemia

Kunnonpaikka

huhtikuu

Kiuruveden keilapäivä

 

kevät

Kesäkisat

Rautavaaralla

17.6.

Nuorten naisten (30-55-v.) tapahtuma Kuntorannassa

 

9.-10.6.

Möhkön elämyskulttuuripäivä

Ilomantsi

Kesä-elokuu

Rantaonginta

Varkaus

Heinäkuun puoliväli

Syysleiri

Siilinjärven srk:n Ruokoniemessä

Elo-syyskuun vaihde

Karaokeilta

Varkaus

keväällä

 

TALOUS

Sääntöjensä mukaan yhdistys hankkii varoja toimintaansa jäsenmaksuilla, vuokraamalla omistamiaan osakehuoneistoja, erilaisilla keräyksillä, arpajaisilla ja myyjäisillä.  Hallitus toimii asunto-osakkeen myynnistä saatujen varojen suhteen syyskokouksen päätöksen mukaisesti. Yhdistykselle ja Tukipilarille haetaan kaupungin yleisavustusta, Stealta on haettu avustus Tukipilarille ja P-S Vekelle vuodelle 2018.  Kuopion kaupungin hyvinvoinnin palvelualueen päätettäväksi keskitetyllä yleisavustuksella on suuri merkitys yhdistyksen toiminnan kannalta.

 

TOIMINNAN ARVIOINTI 

Toimintaa arvioi yhdistyksen jäsenistö, hallitus, toimikunnat sekä Invalidiliitto, Kuopion kaupunki ja Stea.