Jäsenkirje

 

JÄSENKIRJE 1/18

 

JÄSENKYSELYN SATOA

Yhdistyksemme marraskuisessa syyskokouksessa tehtiin jäsenkysely. Kaiken kaikkiaan vastanneita oli 40. Kysymyksiin 2 ja 3 oli ympyröity useampikin vastausvaihtoehto.

Kysyttäessä ”Miten tyytyväinen olet yhdistyksemme toimintaan tällä hetkellä?” 90 % vastaajista oli erittäin (43 %) tai kohtalaisen (47 %) tyytyväinen. Van 10 % oli tyytymättömiä.

Kysymykseen ”Mikä on tärkein rooli yhdistyksellämme elämässäsi?” lähes 60 % vastaajista oli ympyröinyt vastausvaihtoehdon ” oikeuksiesi valvoja ja tiedon antaja”. 30 % vastaajista koki sen olevan virkistystoiminnan järjestäjä. Vajaan 15 %:n mukaan vertaistuen mahdollistajan rooli on tärkein.

Kun kysyttiin, kenen kanssa yhdistyksemme vastaajan mielestä on tehtävä eniten yhteistyötä, annetuista vastausvaihtoehtoista lähes 60 % oli vastannut ”Invalidiliiton ja alueen muiden jäsenyhdistysten kanssa”. Reilun 20 %:n mukaan eniten yhteistyötä pitää tehdä muiden sote-järjestöjen kanssa paikallisesti. Vajaa 20 % vastaajista koki viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön tärkeimmäksi. Vain yksi oli ympyröinyt vastausvaihtoehdon ”muun, minkä?”, mutta hän ei kuitenkaan ollut kirjoittanut mitään.                                           Kyselyn lopuksi kysyttiin kehittämis-toiveita, ruusuja ja risuja ym.: Vastauksia tähän avoimeen kysymykseen tuli seitsemän, joista osassa toimintaa kehuttiin vilkkaaksi ja erityisesti ryhmien vetäjille annettiin kiitosta. 

Kun kiitettiin nuorten toiminnasta, samalla toivottiin 35-45-vuotiaille toiminnan kehittämistä. Lisäksi toivottiin askartelua ja liikuntaa. Tiedottamisen parantaminen palvelunantajan ja yhdistysten sekä asiakkaiden kanssa ja yhdistyksemme omien nettisivujen päivitys olivat myös kehittämistoiveina. Edellisten ohella tuli myös esille yhdistyksen vaikuttaminen siihen, että Kuopio tulisi vieläkin esteettömäksi.

VUOSIKOKOUS
Ke 4.4. Ev.lut srk talolla (Suokatu 22)
Aloitus klo15.00 kahvilla ja 15.30 jatkamme kokouksella. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 6§ määrätyt asiat. Toiminta- ja talouskertomukset v.2017 ovat pyynnöstä etukäteen saatavilla toimistolta. Tervetuloa!

HAETTAVISSA                          Aatu Olavi Miettisen testamentista on mahdollisuus hakea loma- ja virkistystoimintaan avustusta huhtikuun loppuun asti. Testamentti on tarkoitettu vaikeavammaisille ja omavastuu on 30% haetusta summasta. Lisätietoa saa yhdistyksen nettisivuilta ja soittamalla toimistolle.

Tuetuille lomille jatkuva haku! Jätä hakemuksesi 3kk ennen lomaa www.mthl.fi.

TULEVIA TAPAHTUMIA

ULKOILUPÄIVÄ RYTKYLLÄ
Maaliskuun lopussa/huhtikuun alussa.

VARKAUTEEN                                 mennään kylään Varkauden Invalideihin  17.4 klo 13-16 Vammeltalolle. Kimppakyyti.

POTILAAN PÄIVÄ 17.4 kaupungintalon juhlasalissa klo 13 -16. Järjestöjen ja KYS:in kanssa yhdessä ajankohtaista tietoa!

LAAVU RETKI PUIJON NOKKAAN    23.5 klo 12.       

VAPPU KARKELOT  Ma 30.4. klo.13.30
Validia-talon ruokasali

LOUNASRISTEILY OSMOLLA

KESÄTEATTERI

JUUSTO- JA VIINIJUHLAT                  4.8 Lapinlahdella

 

ALUEELLA TAPAHTUU

KEILAKISAT
Kiuruvedellä huhtikuussa.

AKKAIN AKATEMIA
21.-22.4. Kunnonpaikassa.

NUORET NAISET (30-55 v) Kuntorannassa 9-10.6

KESÄKISAT Rautavaaralla 17.6

 

LIIKUNTA- JA HARRASTERYHMÄT

VESIJUMPPA
Suokadun palvelutalolla ti klo.16-17. Jäsenille 3€/kerta Ulkopuolisille 4 €

TUOLIJUMPPA to klo 12.30-13.30 Mäntylässä.

KUNTOSALI Suokadun palvelutalolla to klo.16-17, pe 15-16.30

BOCCIA
Pe Mäntykampus klo.12-14
La Vehmersalmen Majakka klo.12-14

JÄSENAMPUTOIDUT
Vaihtuvin aihein toimistolla
kuukauden 3. keskiviikko.

 

EU:n Vammaiskortti.. tulee Suomessa käyttöön loppukeväästä 2018. Yhtenäisellä Vammaiskortilla vammaiset ihmiset voivat Suomessa ja muissa EU-maissa todentaa vaivattomasti vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa matkustaessaan esimerkiksi julkisilla kulkuneuvoilla ja osallistuessaan liikunta- ja kulttuuritapahtumiin. EU:n Vammaiskortti on vapaaehtoinen kommunikoinnin ja osallistumisen apuväline.                                      Kortissa on henkilön valokuva, nimi- ja syntymäaika, pistekirjoitusta ja hologrammitunniste. Vammaiskortissa voi olla joissain tapauksissa myös A-merkintä. Se tarkoittaa, että henkilö tarvitsee useimmiten mukaansa avustajan tai tukihenkilön.                      Voit hakea Vammaiskorttia olemassa olevalla, sinulle jo myönnetyllä virallisella päätöksellä (es.vammais ja hoitotuki, kuljetuspalvelu) Kelan kautta. Kortin käyttöönoton yhteydessä peritään myös nimellinen maksu.

 

Jos haluat saada Tukipilarin sähköpostikirjeen 2 krt/kk, lähetä spostiosoiteeesi Minnalle minna.mielonen@tukipilari.fi ja  yhdistyksen ajankohtaiset asiat toimisto@kuopioninvalidit.fi.