YHDISTYKSEN HALLITUS 2019

TehtäväNimiSähköpostiosoitePuhelinnumero
PuheenjohtajaTuula Väätäinen

tuula.vaatainen@eduskunta.fi

050 5113 018
VarapuheenjohtajaSatu Rautiainen

satu.rautiainen@dnainternet.net

 
SihteeriSirpa Jouhkimotoimisto@kuopioninvalidit.fi0440 378 451
JäsenEmma Kainulainen

emma.kainulainen91@outlook.com

050 352 7628

JäsenHanne Lappi

hm.lappi@gmail.com

050 344 7759
JäsenRiitta Lilja

riililja53@gmail.com

050 5458 991 
JäsenYlermi Nurmi

 

040 415 7707
JäsenTapio Ovaskainen

onniristo@gmail.com

0400 574 681
JäsenIrja Pasanenpasanen1@dnainternet.net044 3674 931
JäsenMarja Tilles 0440 529 762

 

                                                TIETOSUOJASELOSTE

 

1.Vastaava rekisterinpitäjä

 

Kuopion Invalidit ry (0171482-2)

Savonkatu 16

70110 KUOPIO

2. Yhteystiedot henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

 

Kuopion Invalidit ry

Savonkatu 16

70110 KUOPIO

puhelin 0440 378 451

toimisto@kuopioninvalidit.fi

3. Rekisterin nimi

Kuopion Invalidien päättävät henkilöt hallituksessa ja toimikunnissa.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on koota yhteen paikkaan tiedot jäsenyhdistysten edustajista ja toimikuntien vetäjistä. Yhdistyksen hallinto käyttää tietoja myös informoidakseen päättäviä jäseniä ja toimikuntalaisia kokouksiin. Sekä omien että sidosryhmien tarkoitettuihin tilaisuuksiin liittyen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kootaan henkilöiden seuraavat henkilötiedot toimikauden ajaksi: nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöiden itse antamat tiedot.

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot ovat yhdistyksen verkkosivuilla, www.kuopioninvalidit.fi ja yhdistyksen sähköisessä rekisterissä. Niitä pääsevät käsittelemään vain käyttöoikeuksin rajatut työntekijät, jotka päivittävät tiedot yhdistyksen verkkosivulle rekisteröidyn suostumuksella.

 

9. Rekisteröiden tarkastus oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseä koskevat tiedot. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, sähköpostiosoitteeseen toimisto@kuopioninvalidit.fi.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan, itseä koskevan, virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, sähköpostiosoitteeseen toimisto@kuopioninvalidit.fi.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvä oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä itseään koskevien tietojen käyttö niiden ilmoittamiseen yhdistyksen verkkosivuilla. Kielto tulee osoittaa kirjallisesti, sähköpostitse osoitteeseen yhdistys@kuopioninvalidit.fi.

 

HAETTAVISSA

 

Yhdistys myöntää jäsenilleen tukea Aatu Olavi Miettisen testamentti varoista. Testamentti on tarkoitettu vaikeavammaisten loma- ja virkistystoimintaan.


Nimetty työryhmä esittelee saapuneet hakemukset hallituksen päätettäväksi kaksi kertaa vuodessa. Päätöstä tehtäessä kiinnitetään huomiota erityisesti perusteluun miksi juuri Sinä olet loman tai virkistyksen tarpeessa.  Henkilökohtaisen avustajan kustannukset käsitellään tapauskohtaisesti. Omavastuu on 30 % haettavasta summasta ja avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneita kulukuitteja vastaan.

 

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee antaa selvitys kokonaiskustannuksesta. Liitteet jotka hakija katsoo olevan eduksi päätöstä tehtäessä voi liittää mukaan. Myönnetty avustus tule käyttää ½ vuoden kuluessa päätöksestä.

 

Hakuaika on vuosittain lokakuun ja huhtikuun loppuun mennessä. Hakemukset osoitetaan hallitukselle postitse.  Lisätietoja antaa hallituksen sihteeri Sirpa Jouhkimo p. 0440 378 451 tai toimisto@kuopioninvalidit.fi.